Urządzenia elektrotermiczneSEP
Urządzenia elektrotermiczneSEP
Termodynamika w eksperymentach
Termodynamika w eksperymentach
TEST z działu: Termodynamika
TEST z działu: Termodynamika
Średnia energia kinetyczna cząsteczek
Średnia energia kinetyczna cząsteczek
Gęstość strumienia ciepła
Gęstość strumienia ciepła
Tom 16 - PB Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Tom 16 - PB Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Sposoby wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem
Sposoby wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem
Przenikanie ciepła przez ściankę cylindryczną
Przenikanie ciepła przez ściankę cylindryczną
Grupa B
Grupa B
wnikanie ciepła (konwekcja)
wnikanie ciepła (konwekcja)
Bezpieczny Gaz Ziemny
Bezpieczny Gaz Ziemny
Wybrane zagadnienia Termodynamiki Technicznej
Wybrane zagadnienia Termodynamiki Technicznej
12 Pożar i jego rozwój.
12 Pożar i jego rozwój.
fizyka budowli projekt cz.1
fizyka budowli projekt cz.1
Podstawy teorii tłokowychsilnikówspalinowych
Podstawy teorii tłokowychsilnikówspalinowych
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
Obieg siłowni turbogazowej – obieg Braytona
Obieg siłowni turbogazowej – obieg Braytona
PN-EN ISO 13790 Cieplne właściwości uytkowe budynków
PN-EN ISO 13790 Cieplne właściwości uytkowe budynków
Fizyka metali
Fizyka metali
zad_termodynamika - Termodynamika wykład SGSP
zad_termodynamika - Termodynamika wykład SGSP
Termodynamika 1 - zadania - live1232
Termodynamika 1 - zadania - live1232