Partnerzy i współpracownicy

Naszymi głównymi źródłami danych są (w losowej kolejności):

  • Wiktionary project
  • OpenStax
  • Wikipedia

    Dziękujemy.