Uploaded by User2357

0.Klasa 8. Liczby i działania

advertisement
str. 1/2
Klasa 8. Liczby i działania
grupa
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
A
.................
data
1. W kolejności od największej do najmniejszej zapisano liczby:
A. 5,2, 5,(19), 5,2(1)
B. 3,81, 3,8(1), 3,(81)
C. 4,(25), 4,2(5), 4,25
D. 5,6, 5,5(7), 5,(57)
2. Czy poniższe równości są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
NWD (27, 18) = 9
TAK
NIE
NWW (6, 12) = 24
TAK
NIE
3. Na ścianie frontowej ratusza zapisano dwie daty mówiące o rozpoczęciu oraz zakończeniu jego budowy:
MDCCCLIII i MCMIV. Ile lat budowano ten ratusz?
4. Znajdź liczby oznaczone literami:
a) 𝑎 : 13 = 7 reszta 2
b) 122 : 𝑏 = 5 reszta 12
5. Ustal, przez które z liczb: 2, 3, 4, 5, 9, 10 można skrócić ułamek:
2205
1304
a) 3060
b) 1020
6. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:
1
b) √39 ⋅ √4 3
a) 6√7 − 3√7
3√15
1
d) 3√21 ⋅ 7 √7
c) √500 + 4√5
2
e) ( 5 )
7. Jakim znakiem: < czy > należy zastąpić kwadracik?
a) 2√10 + 4
10
b)
√27
2
− 1,5
8. W butelce było 5 litrów soku. Jarek wypił
1
1
4
3
c) 2 √7 + 3
6
3
d) √29
3 −1
0
zawartości butelki, a Ania 0,4 tego, co zostało. Ile litrów soku
zostało w butelce?
9. Oblicz:
a) 67 ⋅ 64 : (63 )
3
4,2⋅104
2⋅105
b)
10. Czy poniższe zdania mogą być prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Na wycieczkę Piotr zabrał butelkę wody o pojemności 1000 cm3 .
TAK
NIE
Asia codziennie spędza w szkole co najmniej 5700 minut.
TAK
NIE
12-letnia Tosia waży 35 ⋅ 10 g.
TAK
NIE
Długość stóp braci bliźniaków różni się o 1300 mm.
TAK
NIE
4
11. Wynik pewnego pomiaru zapisano za pomocą liczby zajmującej 5 miejsc po przecinku (ostatnia z zapisanych cyfr nie jest zerem). Po zaokrągleniu wyniku do części tysięcznych otrzymano 1. Ustal, jaki mógł
być największy, a jaki najmniejszy wynik tego pomiaru.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
grupa
A
str. 2/2
*12. O trzech różnych liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wiemy, że 𝑎𝑏𝑐 = 0 i 𝑎 + 𝑏 = 0. Uzasadnij, że tylko jedna z tych liczb
jest liczbą ujemną.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 1/2
Klasa 8. Liczby i działania
grupa
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
B
.................
data
1. W kolejności od największej do najmniejszej zapisano liczby:
A. 2,5, 2,4(9), 2,(49)
B. 3,72, 3,(72), 3,7(2)
C. 4,8(3), 4,83, 4,(83)
D. 2,29, 2,(29), 2,2(9)
2. Czy poniższe równości są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
NWD (56, 42) = 7
TAK
NIE
NWW (30, 45) = 15
TAK
NIE
3. Na ścianie frontowej ratusza zapisano dwie daty mówiące o rozpoczęciu oraz zakończeniu jego budowy:
MDCCCLIV i MCMVII. Ile lat budowano ten ratusz?
4. Znajdź liczby oznaczone literami:
a) 𝑎 : 13 = 6 reszta 2
b) 112 : 𝑏 = 4 reszta 12
5. Ustal, przez które z liczb: 2, 3, 4, 5, 9, 10 można skrócić ułamek:
3240
2520
a) 4120
b) 3141
6. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:
5
b) √66 ⋅ √1 6
a) 8√6 − 5√6
3√21
1
d) 5√35 ⋅ 7 √7
c) √700 + 8√7
2
e) ( 7 )
7. Jakim znakiem: < czy > należy zastąpić kwadracik?
a) 3√11 + 2
11
√7
b) 2 − 1,5
3
0
8. W dzbanku były 2 litry napoju. Wojtek wypił
c) 7 √60 + 2
2
5
30
3
d) √30
3 −1
0
zawartości dzbanka, a Jola 0,5 tego, co zostało. Ile litrów
napoju zostało w dzbanku?
9. Oblicz:
a) 57 ⋅ 53 : (54 )
2
b)
4,8⋅104
2⋅105
10. Czy poniższe zdania mogą być prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
9-letni Hubert waży 1200 ⋅ 102 g.
TAK
NIE
Filip codziennie spędza w szkole co najmniej 280 minut.
TAK
NIE
Na wycieczkę Julia zabrała butelkę wody o pojemności 600 dm3 .
TAK
NIE
Długość stóp sióstr bliźniaczek różni się o 500 mm.
TAK
NIE
11. Wynik pewnego pomiaru zapisano za pomocą liczby zajmującej 6 miejsc po przecinku (ostatnia z zapisanych cyfr nie jest zerem). Po zaokrągleniu wyniku do części setnych otrzymano 1. Ustal, jaki mógł być
największy, a jaki najmniejszy wynik tego pomiaru.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
grupa
B
str. 2/2
*12. O trzech różnych liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wiemy, że 𝑎𝑏𝑐 = −1 i 𝑎 + 𝑏 = 0. Uzasadnij, że tylko jedna z tych liczb
jest liczbą ujemną.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 1/2
Klasa 8. Liczby i działania
grupa
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
C
.................
data
1. W kolejności od najmniejszej do największej zapisano liczby:
A. 3,17, 3,1(7), 3,(17)
B. 2,4(5), 2,4(51), 2,45
C. 0,29, 0,(29), 0,2(9)
D. 1,3, 1,(29), 1,2(9)
2. Czy poniższe równości są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
NWD (63, 21) = 63
TAK
NIE
NWW (56, 14) = 56
TAK
NIE
3. Na ścianie frontowej ratusza zapisano dwie daty mówiące o rozpoczęciu oraz zakończeniu jego budowy:
MDCCCLII i MCMV. Ile lat budowano ten ratusz?
4. Znajdź liczby oznaczone literami:
a) 𝑎 : 12 = 5 reszta 9
b) 163 : 𝑏 = 5 reszta 13
5. Ustal, przez które z liczb: 2, 3, 4, 5, 9, 10 można skrócić ułamek:
1605
1224
a) 4320
b) 5328
6. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:
1
b) √56 ⋅ √3 2
a) 7√3 − 5√3
2√21
1
d) 7√35 ⋅ 5 √5
c) √500 + 2√5
2
e) ( 3 )
7. Jakim znakiem: < czy > należy zastąpić kwadracik?
a) 4√26 + 6
26
b)
√11
2
− 1,5
3
0
8. W dzbanku były 2 litry napoju. Wojtek wypił
c) 3 √7 + 1
1
5
7
3
d) √120
−1
5
0
zawartości dzbanka, a Jola 0,5 tego, co zostało. Ile litrów
napoju zostało w dzbanku?
9. Oblicz:
a) 73 ⋅ 75 : (73 )
2
b)
2,7⋅104
3⋅105
10. Czy poniższe zdania mogą być prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Na wycieczkę Paweł zabrał butelkę wody o pojemności 500 cm3 .
TAK
NIE
Justyna codziennie spędza w szkole co najmniej 12 000 sekund.
TAK
NIE
17-letnia Hania waży 52 ⋅ 103 g.
TAK
NIE
Długość stóp braci bliźniaków różni się o 1900 mm.
TAK
NIE
11. Wynik pewnego pomiaru zapisano za pomocą liczby zajmującej 6 miejsc po przecinku (ostatnia z zapisanych cyfr nie jest zerem). Po zaokrągleniu wyniku do części setnych otrzymano 2. Ustal, jaki mógł być
największy, a jaki najmniejszy wynik tego pomiaru.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
grupa
C
str. 2/2
*12. O trzech różnych liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wiemy, że 𝑎𝑏𝑐 = 1 i 𝑎 + 𝑏 = 0. Uzasadnij, że tylko jedna z tych liczb
jest liczbą dodatnią.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 1/2
Klasa 8. Liczby i działania
grupa
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
D
.................
data
1. W kolejności od największej do najmniejszej zapisano liczby:
A. 3,12, 3,(12), 3,1(2)
B. 4,5(8), 4,(58), 4,58
C. 3,6, 3,6(1), 3,(61)
D. 3,75, 3,(74), 3,7(6)
2. Czy poniższe równości są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
NWD (36, 12) = 36
TAK
NIE
NWW (24, 36) = 72
TAK
NIE
3. Na ścianie frontowej ratusza zapisano dwie daty mówiące o rozpoczęciu oraz zakończeniu jego budowy:
MCDLXXVIII i MDXLIV. Ile lat budowano ten ratusz?
4. Znajdź liczby oznaczone literami:
a) 𝑎 : 12 = 6 reszta 4
b) 132 : 𝑏 = 4 reszta 12
5. Ustal, przez które z liczb: 2, 3, 4, 5, 9, 10 można skrócić ułamek:
1050
1224
a) 3060
b) 3816
6. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:
1
b) √55 ⋅ √2 5
a) 2√5 + 6√5
c) √300 − 8√3
2
2√6
1
d) 3√15 ⋅ 5 √5
e) ( 3 )
7. Jakim znakiem: < czy > należy zastąpić kwadracik?
a) 2√13 + 5
13
b)
√30
2
− 1,5
8. W butelce było 2 12 litra soku. Jarek wypił
1
2
5
3
c) 3 √25 + 7
16
3
d) √65
2 −1
0
zawartości butelki, a Ania 0,4 tego, co zostało. Ile litrów soku
zostało w butelce?
9. Oblicz:
a) 114 ⋅ 115 : (113 )
3
b)
3,8⋅105
2⋅106
10. Czy poniższe zdania mogą być prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Marta codziennie spędza w szkole co najmniej 300 minut.
TAK
NIE
TAK
NIE
Na wycieczkę Michał zabrał butelkę wody o pojemności 16 000 cm .
TAK
NIE
23-letni Tomek waży 64 ⋅ 104 g.
TAK
NIE
Długość stóp braci bliźniaków różni się o 10 mm.
3
11. Wynik pewnego pomiaru zapisano za pomocą liczby zajmującej 6 miejsc po przecinku (ostatnia z zapisanych cyfr nie jest zerem). Po zaokrągleniu wyniku do części tysięcznych otrzymano 1. Ustal, jaki mógł
być największy, a jaki najmniejszy wynik tego pomiaru.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
grupa
D
str. 2/2
*12. O trzech różnych liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wiemy, że 𝑎𝑏𝑐 = 0 i 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 0. Uzasadnij, że dwie spośród nich są
liczbami przeciwnymi.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 1/2
Klasa 8. Liczby i działania
grupa
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
E
.................
data
1. W kolejności od najmniejszej do największej zapisano liczby:
A. 2,4(6), 2,(46), 2,46
B. 1,16, 1,(16), 1,1(6)
C. 3,7, 3,6(7), 3,(67)
D. 5,12, 5,(14), 5,1(2)
2. Czy poniższe równości są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
NWD (56, 42) = 14
TAK
NIE
NWW (36, 45) = 90
TAK
NIE
3. Na ścianie frontowej ratusza zapisano dwie daty mówiące o rozpoczęciu oraz zakończeniu jego budowy:
MCDLXXVII i MDXLIII. Ile lat budowano ten ratusz?
4. Znajdź liczby oznaczone literami:
a) 𝑎 : 11 = 6 reszta 4
b) 132 : 𝑏 = 5 reszta 7
5. Ustal, przez które z liczb: 2, 3, 4, 5, 9, 10 można skrócić ułamek:
1140
1530
a) 5412
b) 2250
6. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:
1
b) √21 ⋅ √2 3
a) 3√7 + 2√7
2
3√6
1
d) 5√10 ⋅ 2 √2
c) √300 − 4√3
e) ( 2 )
7. Jakim znakiem: < czy > należy zastąpić kwadracik?
a) 3√17 + 5
17
b)
√21
2
− 1,5
8. W butelce było 1 12 litra soku. Jarek wypił
1
3
4
3
c) 7 √16 + 2
16
3
d) √25
3 −1
0
zawartości butelki, a Ania 0,2 tego, co zostało. Ile litrów soku
zostało w butelce?
9. Oblicz:
a) 56 ⋅ 53 : (52 )
4
b)
4,8⋅103
3⋅105
10. Czy poniższe zdania mogą być prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
3-letnia Ola waży 14 ⋅ 104 g.
TAK
NIE
TAK
NIE
Na wycieczkę Daria zabrała butelkę wody o pojemności 600 cm .
TAK
NIE
Długość stóp braci bliźniaków różni się o 2500 mm.
TAK
NIE
Kuba codziennie spędza w szkole co najmniej 11 000 sekund.
3
11. Wynik pewnego pomiaru zapisano za pomocą liczby zajmującej 5 miejsc po przecinku (ostatnia z zapisanych cyfr nie jest zerem). Po zaokrągleniu wyniku do części dziesiątych otrzymano 1. Ustal, jaki mógł być
największy, a jaki najmniejszy wynik tego pomiaru.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
grupa
E
str. 2/2
*12. O trzech różnych liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wiemy, że 𝑎𝑏𝑐 = 0 i 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 0. Uzasadnij, że tylko jedna z tych liczb
jest liczbą dodatnią.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 1/2
Klasa 8. Liczby i działania
grupa
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
F
.................
data
1. W kolejności od najmniejszej do największej zapisano liczby:
A. 1,3, 1,3(2), 1,33
B. 2,6, 2,56, 2,5(6)
C. 4,7, 4,6(7), 4,67
D. 1,(25), 1,2(5), 1,25
2. Czy poniższe równości są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
NWD (42, 35) = 7
TAK
NIE
NWW (18, 27) = 54
TAK
NIE
3. Na ścianie frontowej ratusza zapisano dwie daty mówiące o rozpoczęciu oraz zakończeniu jego budowy:
MCDLXXVI i MDXLII. Ile lat budowano ten ratusz?
4. Znajdź liczby oznaczone literami:
a) 𝑎 : 14 = 6 reszta 3
b) 131 : 𝑏 = 6 reszta 11
5. Ustal, przez które z liczb: 2, 3, 4, 5, 9, 10 można skrócić ułamek:
2232
1230
a) 5220
b) 3040
6. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:
3
b) √65 ⋅ √2 5
a) 5√7 − 2√7
2√15
1
d) 5√15 ⋅ 3 √3
c) √300 + 6√3
2
e) ( 3 )
7. Jakim znakiem: < czy > należy zastąpić kwadracik?
a) 4√24 + 4
24
b)
√37
2
− 2,5
8. W butelce było 2 12 litra soku. Jarek wypił
0,5
1
5
3
c) 4 √10 + 2
10
3
d) √23
3 −1
0
zawartości butelki, a Ania 0,2 tego, co zostało. Ile litrów soku
zostało w butelce?
9. Oblicz:
a) 73 ⋅ 76 : (74 )
2
b)
3,6⋅105
3⋅106
10. Czy poniższe zdania mogą być prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Długość stóp braci bliźniaków różni się o 190 mm.
TAK
NIE
Na wycieczkę Adam zabrał butelkę wody o pojemności 20 000 cm3 .
TAK
NIE
Asia codziennie spędza w szkole co najmniej 14 000 sekund.
TAK
NIE
8-letnia Gosia waży 25 ⋅ 103 g.
TAK
NIE
11. Wynik pewnego pomiaru zapisano za pomocą liczby zajmującej 6 miejsc po przecinku (ostatnia z zapisanych cyfr nie jest zerem). Po zaokrągleniu wyniku do części dziesiątych otrzymano 1. Ustal, jaki mógł być
największy, a jaki najmniejszy wynik tego pomiaru.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
grupa
F
str. 2/2
*12. O trzech różnych liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wiemy, że 𝑎𝑏𝑐 = 1 i 𝑎 + 𝑏 = 0. Uzasadnij, że tylko jedna z tych liczb
jest liczbą dodatnią.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 1/2
Klasa 8. Liczby i działania
grupa
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
G
.................
data
1. W kolejności od największej do najmniejszej zapisano liczby:
A. 2,9, 2,8(9), 2,(89)
B. 3,52, 3,5(2), 3,(52)
C. 1,17, 1,(16), 1,1(6)
D. 3,4(9), 3,(49), 3,5
2. Czy poniższe równości są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
NWD (54, 36) = 18
TAK
NIE
NWW (16, 24) = 24
TAK
NIE
3. Na ścianie frontowej ratusza zapisano dwie daty mówiące o rozpoczęciu oraz zakończeniu jego budowy:
MCDLXXIX i MDXLVI. Ile lat budowano ten ratusz?
4. Znajdź liczby oznaczone literami:
a) 𝑎 : 16 = 5 reszta 6
b) 132 : 𝑏 = 6 reszta 6
5. Ustal, przez które z liczb: 2, 3, 4, 5, 9, 10 można skrócić ułamek:
1324
2745
a) 2112
b) 5580
6. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:
4
b) √77 ⋅ √1 7
a) 7√6 − 2√6
2
2√21
1
d) 7√21 ⋅ 3 √3
c) √500 + 7√5
e) ( 7 )
7. Jakim znakiem: < czy > należy zastąpić kwadracik?
a) 3√15 + 3
15
b)
√50
2
− 2,5
8. W butelce było 3 13 litra soku. Jarek wypił
1
1
4
3
c) 8 √29 + 5
29
3
d) √63
4 −1
0
zawartości butelki, a Ania 0,4 tego, co zostało. Ile litrów soku
zostało w butelce?
9. Oblicz:
a) 73 ⋅ 75 : (72 )
4
b)
3,6⋅103
2⋅105
10. Czy poniższe zdania mogą być prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
7-letnia Monika waży 23 ⋅ 103 g.
TAK
NIE
Na wycieczkę Wiktor zabrał butelkę wody o pojemności 10 000 cm3 .
TAK
NIE
Długość stóp braci bliźniaków różni się o 210 mm.
TAK
NIE
Basia codziennie spędza w szkole co najmniej 140 000 sekund.
TAK
NIE
11. Wynik pewnego pomiaru zapisano za pomocą liczby zajmującej 5 miejsc po przecinku (ostatnia z zapisanych cyfr nie jest zerem). Po zaokrągleniu wyniku do części setnych otrzymano 2. Ustal, jaki mógł być
największy, a jaki najmniejszy wynik tego pomiaru.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
grupa
G
str. 2/2
*12. O trzech różnych liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wiemy, że 𝑎𝑏𝑐 = 0 i 𝑎 + 𝑏 = 0. Uzasadnij, że tylko jedna z tych liczb
jest liczbą ujemną.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 1/2
Klasa 8. Liczby i działania
grupa
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
H
.................
data
1. W kolejności od najmniejszej do największej zapisano liczby:
A. 4,7, 4,6(8), 4,(68)
B. 2,5(6), 2,(56), 2,56
C. 2,(17), 2,2, 2,1(7)
D. 3,14, 3,(14), 3,1(4)
2. Czy poniższe równości są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
NWD (16, 48) = 48
TAK
NIE
NWW (45, 15) = 45
TAK
NIE
3. Na ścianie frontowej ratusza zapisano dwie daty mówiące o rozpoczęciu oraz zakończeniu jego budowy:
MDCCCXLV i MCMVI. Ile lat budowano ten ratusz?
4. Znajdź liczby oznaczone literami:
a) 𝑎 : 14 = 5 reszta 4
b) 162 : 𝑏 = 5 reszta 12
5. Ustal, przez które z liczb: 2, 3, 4, 5, 9, 10 można skrócić ułamek:
1710
5520
a) 2025
b) 6140
6. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:
1
b) √30 ⋅ √1 5
a) 7√5 + 2√5
5√6
1
d) 2√6 ⋅ 3 √3
c) √300 − 2√3
2
e) ( 3 )
7. Jakim znakiem: < czy > należy zastąpić kwadracik?
a) 5√35 + 5
35
b)
√18
2
− 1,5
8. W butelce było 2 12 litra soku. Jarek wypił
0,5
3
4
3
c) 7 √26 + 5
26
3
d) √130
−1
5
0
zawartości butelki, a Ania 0,2 tego, co zostało. Ile litrów soku
zostało w butelce?
9. Oblicz:
a) 112 ⋅ 115 : (113 )
2
b)
3,4⋅103
2⋅105
10. Czy poniższe zdania mogą być prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Na wycieczkę Ada zabrała butelkę wody o pojemności 1100 dm3 .
TAK
NIE
Długość stóp sióstr bliźniaczek różni się o 300 mm.
TAK
NIE
2
9-letni Bartek waży 3200 ⋅ 10 g.
TAK
NIE
Robert codziennie spędza w szkole co najmniej 250 minut.
TAK
NIE
11. Wynik pewnego pomiaru zapisano za pomocą liczby zajmującej 5 miejsc po przecinku (ostatnia z zapisanych cyfr nie jest zerem). Po zaokrągleniu wyniku do części setnych otrzymano 1. Ustal, jaki mógł być
największy, a jaki najmniejszy wynik tego pomiaru.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
grupa
H
str. 2/2
*12. O trzech różnych liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wiemy, że 𝑎𝑏𝑐 = −1 i 𝑎 + 𝑏 = 0. Uzasadnij, że tylko jedna z tych liczb
jest liczbą ujemną.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 1/2
Klasa 8. Liczby i działania
grupa
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
.................
data
1. W kolejności od największej do najmniejszej zapisano liczby:
A. 1,68, 1,6(8), 1,(68)
B. 3,17, 3,(16), 3,1(6)
C. 2,3(4), 2,(34), 2,34
D. 2,48, 2,(48), 2,4(8)
2. Czy poniższe równości są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
NWD (42, 18) = 6
TAK
NIE
NWW (36, 12) = 36
TAK
NIE
3. Na ścianie frontowej ratusza zapisano dwie daty mówiące o rozpoczęciu oraz zakończeniu jego budowy:
MDCCCLVII i MCMVI. Ile lat budowano ten ratusz?
4. Znajdź liczby oznaczone literami:
a) 𝑎 : 15 = 4 reszta 5
b) 135 : 𝑏 = 4 reszta 11
5. Ustal, przez które z liczb: 2, 3, 4, 5, 9, 10 można skrócić ułamek:
5472
1320
a) 4302
b) 3240
6. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:
2
b) √33 ⋅ √3 3
a) 3√5 + 4√5
4√6
1
d) 3√6 ⋅ 2 √2
c) √300 − 7√3
2
e) ( 3 )
7. Jakim znakiem: < czy > należy zastąpić kwadracik?
a) 2√15 + 7
15
b)
√17
2
− 1,5
8. W butelce było 2 12 litra soku. Jarek wypił
1
1
4
3
c) 8 √28 + 4
28
3
d) √60
2 −1
0
zawartości butelki, a Ania 0,2 tego, co zostało. Ile litrów soku
zostało w butelce?
9. Oblicz:
a) 55 ⋅ 53 : (54 )
2
b)
4,2⋅104
3⋅106
10. Czy poniższe zdania mogą być prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Długość stóp sióstr bliźniaczek różni się o 200 mm.
TAK
NIE
Na wycieczkę Ala zabrała butelkę wody o pojemności 1500 dm3 .
TAK
NIE
19-letnia Kalina waży 540 ⋅ 10 g.
TAK
NIE
Robert codziennie spędza w szkole co najmniej 250 minut.
TAK
NIE
2
I
11. Wynik pewnego pomiaru zapisano za pomocą liczby zajmującej 5 miejsc po przecinku (ostatnia z zapisanych cyfr nie jest zerem). Po zaokrągleniu wyniku do części dziesiątych otrzymano 2. Ustal, jaki mógł być
największy, a jaki najmniejszy wynik tego pomiaru.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
grupa
I
str. 2/2
*12. O trzech różnych liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wiemy, że 𝑎𝑏𝑐 = 0 i 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 0. Uzasadnij, że tylko jedna z tych liczb
jest liczbą dodatnią.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 1/2
Klasa 8. Liczby i działania
grupa
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
J
.................
data
1. W kolejności od najmniejszej do największej zapisano liczby:
A. 1,33, 1,3, 1,3(2)
B. 2,5, 2,45, 2,4(5)
C. 3,7, 3,6(7), 3,67
D. 1,(56), 1,57, 1,5(7)
2. Czy poniższe równości są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
NWD (27, 18) = 54
TAK
NIE
NWW (16, 12) = 4
TAK
NIE
3. Na ścianie frontowej ratusza zapisano dwie daty mówiące o rozpoczęciu oraz zakończeniu jego budowy:
MCDLXXV i MDXLIII. Ile lat budowano ten ratusz?
4. Znajdź liczby oznaczone literami:
a) 𝑎 : 15 = 5 reszta 3
b) 117 : 𝑏 = 3 reszta 12
5. Ustal, przez które z liczb: 2, 3, 4, 5, 9, 10 można skrócić ułamek:
1020
1320
a) 3432
b) 6250
6. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:
2
b) √15 ⋅ √1 3
a) 4√5 + 2√5
5√6
1
d) 2√10 ⋅ 5 √5
c) √300 − 6√3
2
e) ( 2 )
7. Jakim znakiem: < czy > należy zastąpić kwadracik?
a) 4√19 + 3
19
b)
√15
2
− 1,5
8. W butelce było 1 12 litra soku. Jarek wypił
1
1
2
3
c) 7 √5 − 2
5
3
d) √18
2 −1
0
zawartości butelki, a Ania 0,4 tego, co zostało. Ile litrów soku
zostało w butelce?
9. Oblicz:
a) 66 ⋅ 64 : (63 )
3
3,9⋅104
3⋅106
b)
10. Czy poniższe zdania mogą być prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Ania codziennie spędza w szkole co najmniej 7200 minut.
TAK
NIE
Długość stóp braci bliźniaków różni się o 1500 mm.
TAK
NIE
16-letnia Zosia waży 55 ⋅ 10 g.
TAK
NIE
Na wycieczkę Antek zabrał butelkę wody o pojemności 1500 cm3 .
TAK
NIE
4
11. Wynik pewnego pomiaru zapisano za pomocą liczby zajmującej 5 miejsc po przecinku (ostatnia z zapisanych cyfr nie jest zerem). Po zaokrągleniu wyniku do części tysięcznych otrzymano 1. Ustal, jaki mógł
być największy, a jaki najmniejszy wynik tego pomiaru.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
grupa
J
str. 2/2
*12. O trzech różnych liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wiemy, że 𝑎𝑏𝑐 = 0 i 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 0. Uzasadnij, że dwie spośród nich są
liczbami przeciwnymi.
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Download