Uploaded by annaozog

Emilka

advertisement
Liczby i działania LICZBY DODATNE UJEMNE
.......................................................................................
gr. A
.......................
imię i nazwisko
............................
klasa
data
1
1. Wynikiem działania − 2 + 0,2 jest liczba:
A. 0,3
B. −0,3
C. 0,7
D. −0,7
2. Wartość wyrażenia 0,5 · (−2) + 1,6 wynosi:
A. 0,6
C. 2,6
B. −0,6
D. −2,6
3. Wojtek zaobserwował, że najniższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła −4,5◦C, a najwyższa
15◦C. Oblicz różnicę tych temperatur.
1
4
4. Wyrażenie − 4 −
A. 10
1
: − 3 + 3 ma wartość:
45
B. −10
C. − 32
D.
45
32
c)
1
24
5. Oblicz:
a) 4 −
2
3
b)
2
63
+
1
−1 4
:
15
16
− 0,75
d)
0,2 ·
3
4
+ 9 · − 12
2
−6
6. Oblicz:
a) −4,75 · (−4)
7. Oblicz:
1
a) 5,65 − −1 3
b) (−1,5)3
3
b) −4 4 − 2,2
1 2
c) −0,5 · − 8
5
c) −5 7 + 2,6
d) −5,4 : (−0,9)
7
d) −4,9 − −2 8
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Liczby i działania LICZBY DODATNE UJEMNE
.......................................................................................
gr. B
.......................
imię i nazwisko
............................
klasa
data
1
1. Wynikiem działania − 5 + 0,6 jest liczba:
A. 0,4
B. −0,4
C. 0,8
D. −0,8
2. Wartość wyrażenia −0,8 · 5 + 1,2 wynosi:
A. 5,2
B. 2,8
C. −2,8
D. −3,04
3. Ania zaobserwowała, że najwyższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła 18◦C, a najniższa
−1,5◦C. Oblicz różnicę tych temperatur.
4. Wyrażenie − 2 −
A.
7
9
7
B. − 9
3
5
1
: − 5 + 2 ma wartość:
C.
63
25
63
D. − 25
5. Oblicz:
a) 3 −
3
4
b)
3
−5 4
+
2
23
c)
1
42
: 0,5 −
1
8
d)
− 14
2
+ 0,3 ·
5
6
−3
6. Oblicz:
a) −3,65 · (−4)
7. Oblicz:
5
a) 4,45 − −2 6
b) (−2,5)3
2
b) −4 5 − 4,3
1 2
c) −0,8 · − 4
4
c) −5 9 + 3,4
d) −6,4 : (−0,8)
3
d) −7,7 − −1 8
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Liczby i działania LICZBY DODATNE UJEMNE
.......................................................................................
gr. C
.......................
imię i nazwisko
............................
klasa
data
1
1. Wynikiem działania − 2 + 0,7 jest liczba:
A. 1,2
B. −1,2
C. −0,2
D. 0,2
2. Wartość wyrażenia 0,4 · (−5) + 1,2 wynosi:
A. −0,8
B. 0,8
C. 3,2
D. −3,2
3. Ania zaobserwowała, że najwyższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła 16◦C, a najniższa
−4,5◦C. Oblicz różnicę tych temperatur.
4. Wyrażenie − 4 −
A.
135
16
1
4
3
: − 4 + 3 ma wartość:
5
B. − 3
C.
5
3
D. −
135
16
5. Oblicz:
a) 3 −
4
5
b)
2
−4 5
+
1
23
c)
1
22
: 0,5 −
5 16
d)
− 14
2
· 8 + 0,8 :
2
5
−3
6. Oblicz:
a) −5,45 · (−8)
7. Oblicz:
1
a) 4,35 − −4 3
b) (−2,4)3
1
b) −3 5 − 5,4
1 2
c) −0,7 · − 2
3
c) −7 7 + 3,3
d) −4,8 : (−0,6)
5
d) −7,8 − −2 8
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Liczby i działania LICZBY DODATNE UJEMNE
.......................................................................................
gr. D
.......................
imię i nazwisko
............................
klasa
data
1
1. Wynikiem działania − 2 + 0,8 jest liczba:
A. 1,3
B. −1,3
C. 0,3
D. −0,3
2. Wartość wyrażenia 0,5 · (−6) + 1,3 wynosi:
B. 4,3
A. −4,3
D. 1,7
C. −1,7
3. Ania zaobserwowała, że najwyższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła 15◦C, a najniższa
−5,5◦C. Oblicz różnicę tych temperatur.
4. Wyrażenie − 3 −
A.
56
9
B.
7
8
2
3
1
: − 3 + 3 ma wartość:
7
C. − 8
D. −
56
9
5. Oblicz:
a) 4 −
3
8
b)
1
−3 8
+
5
4 16
c) 2,2 : 0,8 −
1
5
d)
0,5 :
1
8
+ − 14
2
·4
−3
6. Oblicz:
a) −4,65 · (−4)
7. Oblicz:
1
a) 5,25 − −1 3
b) (−1,2)3
3
b) −3 5 − 4,2
1 2
c) −0,6 · − 2
2
c) −5 7 + 3,2
d) −4,5 : (−0,9)
1
d) −6,4 − −2 4
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Liczby i działania LICZBY DODATNE UJEMNE
.......................................................................................
gr. E
.......................
imię i nazwisko
............................
klasa
data
1
1. Wynikiem działania − 2 + 0,3 jest liczba:
A. 0,8
B. −0,8
C. −0,2
D. 0,2
2. Wartość wyrażenia (−0,6) · 5 + 1,8 wynosi:
A. 4,8
C. 1,2
B. −1,2
D. −4,8
3. Wojtek zaobserwował, że najniższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła −2,5◦C, a najwyższa
19◦C. Oblicz różnicę tych temperatur.
4. Wyrażenie − 5 −
A.
6
7
6
B. − 7
1
5
3
: − 5 + 5 ma wartość:
12
C. − 11
D.
12
11
c)
1
34
5. Oblicz:
a) 5 −
5
6
b)
1
−4 2
+
1
23
· 0,75 −
5
8
d)
1
5
− 0,8 · − 13
2
−6
6. Oblicz:
a) −2,65 · 6
7. Oblicz:
1
a) 3,45 − −2 3
b) (−1,3)3
1
b) −5 4 − 4,3
1 2
c) −0,4 · − 8
5
c) −4 6 + 3,4
d) −4,9 : (−0,7)
1
d) −5,3 − −2 8
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Liczby i działania LICZBY DODATNE UJEMNE
.......................................................................................
gr. F
.......................
imię i nazwisko
............................
klasa
data
1
1. Wynikiem działania − 2 + 0,1 jest liczba:
A. −0,4
B. 0,4
C. 0,6
D. −0,6
2. Wartość wyrażenia 0,8 · (−5) + 1,2 wynosi:
A. 5,2
B. 2,8
C. −3,04
D. −2,8
3. Wojtek zaobserwował, że najniższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła −5,5◦C, a najwyższa
16◦C. Oblicz różnicę tych temperatur.
3
4
4. Wyrażenie − 2 −
35
1
: − 4 + 2 ma wartość:
5
A. − 16
B. − 7
C.
35
16
D.
5
7
5. Oblicz:
a) 6 −
2
3
b)
3
−5 4
+
1
23
c)
3
14
:
5
8
− 0,25
d)
0,8 :
4
5
+ − 21
2
·3
−2
6. Oblicz:
a) −4,56 · (−5)
7. Oblicz:
2
a) 4,16 − −2 3
b) (−2,1)3
1
b) −5 5 − 5,6
1 2
c) −0,3 · − 4
6
c) −4 7 + 3,7
d) −4,2 : (−0,6)
3
d) −5,8 − −2 4
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Liczby i działania LICZBY DODATNE UJEMNE
.......................................................................................
gr. G
.......................
imię i nazwisko
............................
klasa
data
1
1. Wynikiem działania − 2 + 0,4 jest liczba:
A. −0,9
B. 0,9
C. 0,1
D. −0,1
2. Wartość wyrażenia (−0,4) · 5 + 1,7 wynosi:
A. 3,7
B. 0,3
C. −3,7
D. −0,3
3. Ania zaobserwowała, że najwyższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła 17◦C, a najniższa
−3,5◦C. Oblicz różnicę tych temperatur.
4. Wyrażenie − 2 −
A.
63
16
1
4
3
: − 4 + 3 ma wartość:
63
B. − 16
C.
7
9
7
D. − 9
5. Oblicz:
a) 2 −
2
5
b)
2
−3 3
+
1
12
c)
1
32
· 0,6 −
1
2
d)
− 31
2
− 0,6 :
3
5
−3
6. Oblicz:
a) −5,35 · (−6)
7. Oblicz:
2
a) 4,35 − −1 3
b) (−2,3)3
3
b) −3 5 − 5,2
1 2
c) −0,6 · − 3
5
c) −7 9 + 3,4
d) −4,8 : (−0,8)
1
d) −8,4 − −2 8
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Liczby i działania LICZBY DODATNE UJEMNE
gr. H
.......................................................................................
.......................
imię i nazwisko
............................
klasa
data
1
1. Wynikiem działania − 2 + 0,6 jest liczba:
A. 1,1
B. −1,1
C. 0,1
D. −0,1
2. Wartość wyrażenia 0,2 · (−5) + 1,4 wynosi:
A. 2,4
B. 0,4
C. −0,4
D. −2,4
3. Wojtek zaobserwował, że najniższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła −2,5◦C, a najwyższa
17◦C. Oblicz różnicę tych temperatur.
4. Wyrażenie − 4 −
A. −
55
4
B.
1
3
1
: − 4 + 4 ma wartość:
55
4
C.
44
45
44
D. − 45
5. Oblicz:
a) 4 −
2
5
b)
3
−3 5
+
1
13
c)
3
34
:
7
8
− 0,25
d)
− 21
2
−
3
5
: 0,3
−4
6. Oblicz:
a) −3,45 · 8
7. Oblicz:
1
a) 4,65 − −2 6
b) (−1,4)3
2
b) −5 5 − 4,5
1 2
c) −0,3 · − 3
1
c) −4 3 + 2,3
d) −5,6 : (−0,8)
1
d) −8,2 − −3 8
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Liczby i działania LICZBY DODATNE UJEMNE
.......................................................................................
gr. I
.......................
imię i nazwisko
............................
klasa
data
1
1. Wynikiem działania − 5 + 0,3 jest liczba:
A. 0,1
B. −0,1
C. 0,5
D. −0,5
2. Wartość wyrażenia 0,6 · (−5) + 1,4 wynosi:
A. −1,6
C. 1,6
B. −4,4
D. 4,4
3. Ania zaobserwowała, że najwyższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła 16◦C, a najniższa
−3,5◦C. Oblicz różnicę tych temperatur.
4. Wyrażenie − 3 −
17
A. − 11
B.
1
4
3
: − 4 + 5 ma wartość:
17
11
C.
11
17
11
D. − 17
5. Oblicz:
a) 4 −
3
5
b)
4
−4 5
+
2
13
c)
3
24
· 0,7 −
1
2
d)
− 41
2
· 6 − 0,05 :
1
20
−3
6. Oblicz:
a) −4,85 · (−6)
7. Oblicz:
1
a) 5,75 − −2 6
b) (−1,6)3
1
b) −3 2 − 4,4
1 2
c) −0,7 · − 5
2
c) −7 3 + 3,5
d) −4,5 : (−0,5)
3
d) −4,7 − −3 8
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Liczby i działania LICZBY DODATNE UJEMNE
.......................................................................................
gr. J
.......................
imię i nazwisko
............................
klasa
data
1
1. Wynikiem działania − 5 + 0,1 jest liczba:
A. 0,1
B. −0,1
C. 0,3
D. −0,3
2. Wartość wyrażenia 0,2 · (−5) + 1,4 wynosi:
A. 2,4
B. 0,4
C. −0,4
D. −2,4
3. Wojtek zaobserwował, że najniższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła −2,5◦C, a najwyższa
18◦C. Oblicz różnicę tych temperatur.
4. Wyrażenie − 3 −
8
A. − 11
B.
1
3
1
: − 3 + 4 ma wartość:
8
11
C.
88
9
D. −
88
9
5. Oblicz:
a) 2 −
2
3
b)
1
−2 4
+
1
33
c)
1
34
: 0,5 −
3
8
d)
− 13
2
· 3 + 0,2 :
3
4
−2
6. Oblicz:
a) 2,85 · (−8)
7. Oblicz:
5
a) 5,15 − −3 6
b) (−2,2)3
4
b) −5 5 − 3,1
1 2
c) −0,4 · − 5
4
c) −6 7 + 4,5
d) −5,6 : (−0,7)
3
d) −5,6 − −2 8
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download