Zadania na kwiecień - maj Klasa I

advertisement
Zadania na kwiecień - maj
Klasa I
Zadanie 1
Napisz trzy następne liczby zgodnie z wyznaczoną regułą:
3, 7, 15, 31, 63, 127, …
Zadanie 2
Ilu pasażerów może mieć pociąg podmiejski, jeśli 88% jego posażerów posiada bilety
miesięczne, a 34% ma brązowe skarpetki?
Zadanie 3
Oblicz pole powierzchni „kwiatka” przedstawionego na rysunku.
Zadanie 4
W fabryce wyprodukowano w ciągu 30 dni 600 piłek realizując 30% zamówienia. O ile
procent należy zwiększyć dzienną produkcję, aby w ciągu następnych 56 dni zakończyć
realizację zamówienia?
Zadanie 5
Na diagramie przedstawiono dane dotyczące miesięcznego wynagrodzenia pracowników
firmy X (8800 zł zarabia jej prezes). Jaką podwyżkę otrzymał prezes tej firmy, jeśli pozostali
pracownicy dostali po 150 zł podwyżki, a średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 5%?
liczba pracowników
6
5
4
3
2
1
0
2000
2600
2900
3200
4300
6400
8800
wynagrodzenie w zł
Zadanie 6
Rozpiętością figury F nazywamy najmniejszą z liczb, będących odległościami miedzy
prostymi równoległymi, pomiędzy którymi zawarta jest figura F . Niech będą dane punkty:
A 1, 4 , B 1, 5 , C 1, 1. Oblicz rozpiętość trójkąta ABC .
Klasa II
Zadanie 1
Napisz pięć następnych liczb zgodnie z wyznaczoną regułą:
1, 11, 21, 1112, 3112, 211213, 312213, 212223, …
Zadanie 2
Jeżeli pies kosztuje 12 złotych, kot kosztuje 9 złotych, a niedźwiedź 30 złotych, to ile kosztuje
dydelf?
Zadanie 3
Okrąg podzielono na trzy części w stosunku 3 : 4 : 2 i przez punkty podziału poprowadzono
styczne. Styczne przecięły się w trzech punktach, które są wierzchołkami trójkąta. Oblicz
miary kątów tego trójkąta.
Zadanie 4
Oblicz długość ramienia i przekątnej trapezu równoramiennego o podstawach 12 cm i 20 cm
wiedząc, że środek okręgu opisanego na tym trapezie leży na większej podstawie.
Zadanie 5
W pewnej firmie zaprojektowano nowy kartonik do soku, który miał zawierać o 50% więcej
płynu. Kartonik miał kształt prostopadłościanu. O ile procent zwiększyła się jego długość,
jeżeli szerokość zmniejszono o 4%, a wysokość pozostała taka sama?
Zadanie 6
Oblicz wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi S ,
a pole powierzchni bocznej jest równe P .
Klasa III
Zadanie 1
Napisz trzy następne liczby zgodnie z wyznaczoną regułą:
1, 2, 6, 24, 120, 720,…
Zadanie 2
Podczas tegorocznego urlopu pani Kunegundy 9 dni padało, lecz kiedy padało przed
południem, to po południu nie padało, a każde deszczowe popołudnie było poprzedzone
pięknym przedpołudniem. W sumie pani Kunegunda miała 7 pięknych przedpołudni i 8
równie pięknych popołudni. Ile dni trwał jej urlop? Odpowiedź uzasadnij.
Zadanie 3
Oblicz pole powierzchni całkowitej bryły powstałej w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego
o przyprostokątnych x i y wokół przeciwprostokątnej.
Zadanie 4
Powierzchnia Andronii jest o 18% większa niż powierzchnia Baronii, ale w Baronii mieszka
o 18% mniej osób. Który z krajów ma większą gęstość zaludnienia? O ile procent?
Zadanie 5
Pociąg o długości 600 metrów jechał z prędkością 48 km/ h i miał przed sobą tunel.
Od momentu wejścia czoła parowozu do tunelu do chwili, w której ostatni wagon opuścił
tunel upłynęło 2,5 minuty. Ile czasu maszynista jechał prze tunel? Jaka była długość tunelu?
Zadanie 6
Biuro turystyczne Sun Travel podejmuje się organizacji wycieczki dla pracowników pewnej
firmy. Noclegi mają być zarezerwowane w jednym z dwóch hoteli: Lazur lub Morski. Opłata
za noclegi w przypadku ofert każdego z hoteli składa się z części stałej, niezależnej
od liczebności grupy oraz stawki za każdego uczestnika. Opłata stała i stawka wynoszą
odpowiednio: 3000 zł i 245 zł w hotelu Lazur oraz 4400 zł i 206 zł w hotelu Morski. Oblicz,
przy jakiej liczbie uczestników wycieczki korzystniejsza jest oferta hotelu Lazur.
Powodzenia
Download