Uploaded by agata.gasiorek

UŁAMKI ZWYKŁE

advertisement
Zestaw zadań
str. 1/5
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
1. Wyłącz całości z ułamków:
a)
56
9
=
2. Oblicz:
a)
+
3
5
b)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
24
=
b)
3. Oblicz:
a)
b)
: 2 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
7
8
9
−
1
3
=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) 2 32 : 4 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Wykonaj dzielenie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
8
c) 1 19 : 10 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: 6 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
=
a) 2 51 : 15
data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3
.................
b)
1
15
: 2 51 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Oblicz. Wynik przedstaw w najprostszej postaci.
+
a)
5
9
c)
7
10
1
6
=
7
b) 3 58 + 1 12
=
−
3
8
=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
d) 4 10
− 2 34 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) 2 58 − 1 18 ⋅ 1 16 =
j)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 41 + 2 18 : 1 21 =
f) 1 43 ⋅ 1 37 =
g)
4
5
:3 =
h) 1 34 : 3 12 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Oblicz:
a) 2 14 : 85 : 1 45 =
e) 1 71 ⋅ 5 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 3 95 : 2 61 − 1 23 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Czy można podzielić cały sznurek o długości 11 1 m na kawałki o długości 1 2 m? Wybierz
3
3
poprawną odpowiedź i jedno jej uzasadnienie.
TAK,
NIE,
ponieważ
wynik dzielenia 11 13 przez 1 32 nie jest liczbą naturalną.
różnica liczb 11 31 i 1 23 wynosi 9 32 .
wynik dzielenia 11 13 przez 1 32 jest liczbą naturalną.
8. Oblicz:
a) 18 ⋅ 5 32 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 2 13 ⋅ 1 72 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór zadań: Tomasz Kowalczuk 107684
c) 4 16 : 15 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) 4 27 : 3 81 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 2/5
: 53 =
b) 3 : 56 =
9. Oblicz:
a)
6
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Oblicz:
a) 4 + 1 15 ⋅
11. Oblicz:
1+
:
1
4
3
4
3
4
=
−
b) 2 41 : 2 56 − 1 13 −
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
1
3
2
3
b) (1 38 ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Oblicz:
14. Oblicz:
a)
1
3
⋅
=
5
6
8
11
⋅
5
12
=
c)
. . . . . . .
15. Wpisz brakujące liczby.
a)
7
8
:
=
16. Oblicz:
a) 1 41 +
2
5
1
24
b)
=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a)
⋅
3
4
=
b) 1 34 ⋅
2
3
5
16
5
⋅
4
25
=
: 10 =
2
:4 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) 1 91 ⋅
. . . . . . .
9
20
=
. . . . . . .
1
18
c) 4 32 − 2 17 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 5 43 + 1 37 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Uzupełnij:
3
7
− 1 51
b) 2 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) (1 32 ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
: 10 + 1 32 : 6 =
=
c) ( 43 ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
) =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) ( 10
5
9
1
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Oblicz:
a)
c) 1 12 : 75 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
d) 7 10
− 6 45 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
2
3
c)
5
6
⋅
= 1 12
18. Oblicz:
a) ( 32 − 21 ) ⋅ 3 35 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 3 ⋅ 4 32 − (3 21 ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
c) 1 95 ⋅ (3 13 − 1 65 ) + ( 23 ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Wybór zadań: Tomasz Kowalczuk 107684
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 3/5
19. Oblicz:
1
6
a)
+
5
8
⋅ 24 =
b) 5 53 − 4 ⋅ 1 19 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Uzupełnij zdania.
a) Wstążkę długości 3 43 m rozcięto na trzy jednakowe części. Każda z nich ma
cm.
b) 1 51 kg cukierków rozdzielono równo pomiędzy dziesięcioro dzieci. Każde dziecko otrzymało . . . . . . . . . . . . . dag cukierków.
. . . . . . . . . .
21. Tasiemkę o długości 7 1 metra przecięto na trzy równe części. Jedną z tych części podzielono
5
na pięć jednakowych kawałków. Ile centymetrów ma każdy z krótszych kawałków tasiemki?
22. Uzupełnij:
a) odwrotnością liczby
7
8
jest liczba
. . . . . .
23. W klasie V jest 27 uczniów. Chłopcy stanowią
z tej klasy należy do harcerstwa?
5
9
b) odwrotnością liczby 1 27 jest liczba
tej klasy, a
1
5
z nich to harcerze. Ilu chłopców
24. Czy równość 1 4 : ∗ = 2 1 będzie prawdziwa, jeżeli w miejsce ∗ wstawimy
5
4
prawną odpowiedź i jedno jej uzasadnienie.
TAK,
ponieważ
NIE,
. . . . . .
4
?
5
Wybierz po-
w miejsce ∗ należy wstawić wynik działania 1 54 ⋅ 2 41 .
w miejsce ∗ należy wstawić wynik działania 2 41 : 1 54 .
w miejsce ∗ należy wstawić wynik działania 1 54 : 2 41 .
25. W magazynie zgromadzono 280 ton cukru. Pięć siódmych tego zapasu sprzedano. Ile ton
cukru pozostało w magazynie?
26. W ramach promocji cenę encyklopedii kosztującej 70 zł obniżono o
zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
1
5.
Cenę encyklopedii obniżono o 14 zł.
prawda
fałsz
Cena encyklopedii po obniżce to 65 zł.
prawda
fałsz
27. Oblicz:
a)
1
3
+
1
4
+
1
6
=
3
=
b) 1 58 + 1 35 + 3 10
Oceń prawdziwość
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) 10 − 6 81 − 2 65 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór zadań: Tomasz Kowalczuk 107684
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 4/5
28. Oblicz:
a) 1 32 + 2 34 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 4 35 − 2 58 =
29. Oblicz:
4
+
a) 1 11
9
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
b) 1 83 + 2 13 =
3
c) 1 13
−
9
13
=
d) 7 87 − 2 34 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Od sumy liczb 4 4 i 7 7 odejmij różnicę liczb 6 2 i 2 8 .
9
9
9
9
31. Liczba o 2 3 mniejsza od 8 1 to
5
4
A. 10 17
20
7
B. 6 20
13
C. 5 20
D. 10 49
32. Wstaw w kratkę odpowiednią liczbę.
= 7 79
5 29 +
− 1 27 = 4 74
2
6 11
−
6
= 1 11
33. Czy poprawnie wykonano działania? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
2 74 + 1 76 = 3 37
TAK
NIE
6 27 −
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
5 − 3 15 = 1 54
= 5 74
5
7
5
7
4 12
− 1 12
= 3 65
34. a) Zamień ułamki niewłaściwe
na liczby mieszane:
17
4
=
. . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Oblicz:
a) 5 83 −
5
8
9
7
=
b) Zamień liczby mieszane
na ułamki niewłaściwe:
. . . . . . . . . . . . . . . . .
=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Oblicz:
a) 6 53 − 5 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 4 −
3
7
=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Jaką część figury zacieniowano?
A.
5
12
B.
7
12
C.
5
8
D.
Wybór zadań: Tomasz Kowalczuk 107684
4 51 =
. . . . . . . . . . . . . . . . .
2 87 =
. . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 7 − 1 72 + 2 47 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
−
c) 3 16
11
16
=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
5
d) 8 17
− 3 17
=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
5
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
38. Wstaw znak > lub <.
9
11
a)
. . . . . . . .
9
13
Astr. 5/5
b) 2 92
. . . . . . . .
2 27
c)
4
5
. . . . . . . .
39. Z każdej pary liczb wybierz mniejszą i podkreśl ją.
a) 1 94 i
15
9
b)
40. Zakreśl ilorazy równe
a) 14 : 35 =
4
.
7
1
6
i
d) 2 35
3
4
. . . . . . . .
3 31
c) 5 72 i 5 47
1
5
8
14
21 : 9
12
21
b) 135 : 60 =
8 : 12
20
25
20 : 35
41. Przedstaw ilorazy w postaci ułamków, a następnie skróć te ułamki.
. . . . . . . .
=
. . . . . . . .
. . . . . . . .
=
. . . . . . . .
42. Wpisz w kratkach odpowiednie liczby tak, aby równości były prawdziwe.
=
9
15
a)
3
b)
24
40
=
5
c)
43. a) Przedstaw ilorazy w postaci ułamków.
16 : 7 =
5:6 =
. . . . . . . .
=
2
7
8
d)
7
9
=
72
b) Przedstaw ułamki w postaci ilorazów.
1
4
. . . . . . . .
=
17
5
. . . . . . . .
=
. . . . . . . .
44. Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika. Postaraj się, aby był on jak najmniejszy.
a)
2
5
i
5
6
b)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
8
i
7
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)
3
4
i
7
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Sad zajmuje 2 gospodarstwa pana Tadeusza. W sadzie rosną jabłonie, śliwy i grusze. Obszar
3
obsadzony jabłoniami stanowi 41 sadu, gruszami — 23 sadu. Jaki obszar zajmują śliwy, jeśli
gospodarstwo pana Tadeusza ma obszar 18 ha?
46. W tabeli obok zanotowano, jaką część 60-kilometrowej trasy przejechał rowerzysta każdego dnia. Uzupełnij zdania.
a) Rowerzysta przejechał pierwszego dnia
b) Trzeciego dnia przejechał o
. . . . . . . . . . .
km
. . . . . . . . . . .
II dzień
km.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
I dzień
niż drugiego
III dzień
mniej / więcej
dnia.
47. Do sklepu przywieziono 240 metrów materiału. Pierwszego dnia sprzedano
drugiego dnia 43 reszty. Ile metrów materiału pozostało w sklepie?
3
5
4
15
7
20
23
60
całego zapasu,
48. W tabeli przedstawiono wyniki sprawdzianu uczniów klasy V a. Jaka część uczniów tej klasy
otrzymała piątki, a jaka – trójki?
Ocena
Liczba uczniów
6
3
5
6
Wybór zadań: Tomasz Kowalczuk 107684
4
8
3
5
2
1
1
0
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Download