Opcje - SATRF

advertisement
Opcje
Definicja
Opcja to instrument finansowy, w
którym kupujący ma prawo dokonać
opisanej transakcji według z góry
ustalonych warunków, a sprzedający
ma obowiązek spełnić żądanie
kupującego.
Posiadacz opcji korzysta z tego prawa,
tylko wtedy gdy jest to opłacalne.
Skorzystanie z tego prawa to
rozliczenie opcji.
Rodzaje opcji:
opcje kupna, zwane opcją call
opcje sprzedaży, zwane opcją put
Opcja kupna
daje jej posiadaczowi prawo do
zakupu kontraktu finansowego,
będącego tu instrumentem
pierwotnym (np.akcji), po
określonej cenie, w ustalonym
okresie.
Opcja sprzedaży
daje jej posiadaczowi prawo do
sprzedaży kontraktu finansowego,
będącego tu instrumentem
pierwotnym (np.akcji), po
określonej cenie, w ustalonym
okresie.
Wartość opcji zależy od:
• ceny wykonania,
• ceny instrumentu pierwotnego,
• długości okresu do terminu wygaśnięcia
opcji,
• zmienności cen instrumentu pierwotnego,
• stopy wolnej od ryzyka.
Opcje call (kupna)
• long call (zakup opcji kupna)
• short call (wystawienie opcji
kupna)
Zastosowanie opcji kupna
• przewidywany wzrost cen instrumentu
bazowego (waluty, towaru); wzrost będzie na
tyle znaczny, że pokryje koszt zakupu opcji
(premię opcyjną) – long call
• przewidywany spadek lub niewielki wzrost
instrumentu bazowego, a zmiany kursu nie
pokryją uzyskanej ze sprzedaży premii opcyjnej
– short call
Schemat long call (kupno opcji kupna)
Zysk/Strata
Zysk
Kurs w dniu zamknięcia
Kurs
Zapłacona premia
Maksymalna strata
Kurs wykonania
Break Even Point (próg opłacalności)
Schemat short call (sprzedaż opcji kupna)
Zysk/Strata
Break Even Point (próg opłacalności)
Kurs wykonania
Kurs w dniu zamknięcia
Otrzymana premia
Maksymalny zysk
Strata
Kurs
Opcje put (sprzedaży)
• long put (zakup opcji sprzedaży)
• short put (wystawienie opcji
sprzedaży)
Zastosowanie opcji sprzedaży
• przewidywany spadek cen instrumentu
bazowego (waluty, towaru); spadek będzie
na tyle znaczny, że pokryje koszt zakupu
opcji (premię opcyjną)- long put
• przewidywany wzrost lub niewielki spadek
instrumentu bazowego, a zmiany kursu nie
pokryją uzyskanej ze sprzedaży premii
opcyjnej-short put
Long put – kupno opcji sprzedaży
Zysk/Strata
Kurs w dniu zamknięcia
Break Even Point (próg opłacalności)
Zysk
Kurs
Zapłacona premia (maksymalna strata)
Kurs wykonania
Short put – sprzedaż opcji sprzedaży
Zysk/Strata
Break Even Point (próg opłacalności)
Otrzymana premia (maksymalny zysk)
Kurs
Kurs wykonania
Kurs w dniu zamknięcia
Przykładowe zyskowne transakcje
na opcjach z terminem
wygaśnięcia 7 dni:
Historia transakcji
Data Transakcji:
Instrument:
Cena wykonania:
Dzień Wygaśnięcia:
Nominał:
K/S:
Typ:
Premia:
Debet/Kredyt:
2009-05-11 08:36
USDJPY
98.56
2009-05-18
20 000.0
S
Call
0.61
393.66
2009-05-11 21:56
USDJPY
98.56
2009-05-18
20 000.0
B
Call
-0.34
-225.75
Wynik na Transakcjach:
167.91
Komentarz:
opcja otwarcie
opcja zamknięcie
USDJPY,M15
Open:98,56
Close:97,42
Historia transakcji
Data Transakcji:
Instrument:
2009-05-04 07:35
2009-05-08 07:16
USDCHF
Cena wykonania:
1,1345
Dzień Wygaśnięcia:
2009-05-11
Nominał:
20 000.0
K/S:
S
Typ:
Call
Wynik na Transakcjach:
Debet/Kredyt:
Komentarz:
451,34
-197,17
opcja otwarcia
opcja zamknięcia
254,17
Open:1,1345
Close:1,1291
Historia Transakcji:
Debet/
Id:
Data Transakcji:
Instrument:
Cena Wykonania:
Dzień Wygaśnięcia:
Loty:
K/S:
Typ:
Premia:
Kredyt:
Komentarz:
41476
2009-04-19 23:22
EURUSD
1.3049
2009-04-27
0.20
S
Call
0.0088
579.92
opcja 41477: otwarcia
41478
2009-04-19 23:28
USDCHF
1.1660
2009-04-27
0.20
S
Put
0.0073
412.60
opcja 41479: otwarcia
41477
2009-04-20 22:15
EURUSD
1.3049
2009-04-27
0.20
K
Call
-0.0050
-342.52
opcja 41477:
zamknięcie
41479
2009-04-22 11:23
USDCHF
1.1660
2009-04-27
0.20
K
Put
-0.0056
-327.17
opcja 41479:
zamknięcie
Wynik na Transakcjach:
322.83
USDCHF,M15
Open:1,1660
Close:1,1681
EURUSD,M30
Open:1,3049
Close:1,2923
Data Transakcji:
Instrument:
2009-05-12 14:27
2009-05-13 18:09
USDJPY
Cena
wykonania:
97,02
97,02
Dzień
Wygaśnięcia:
2009-05-19
2009-05-19
Loty
0,20
0,20
K/S:
S
K
Typ:
Call
Call
Premia:
0.70
-0,36
Debet/Kredyt:
462,54
-246,21
Komentarz:
opcja otwarcie
opcja zamknięcie
Wynik na transakcjach : 216,33
USDJPY,M15
Open:97,02
Close:95,80
Download