Wystawienie opcji kupna

advertisement
Jesteś tu: Bossa.pl
Strategie nieograniczonego ryzyka
Wystawienie opcji kupna - Short CALL
Strategia Short CALL polega na sprzedaży opcji kupna CALL, jest jedną z najprostszych strategii,
w której inwestor sprzedając opcje jest zobowiązany do wniesienia i utrzymania depozytu
zabezpieczającego. Inwestor stosujący Short CALL zakłada spadek instrumentu bazowego przy spadku
zmienności, wystawca opcji CALL zakłada, że przewidywania nabywcy opcji CALL nie sprawdzą się
w przyszłości. Wystawienie opcji CALL jest strategią narażającą inwestora na nieograniczone straty przy
ograniczonych zyskach (maksymalnym zyskiem jest otrzymana premia od nabywcy opcji). Wystawca
opcji szczególnie jest narażony na ryzyko podczas sprzedaży opcji OTM (out-of-the-money), ruch rynku
w niewłaściwym kierunku dla inwestora zmusza go do utrzymania depozytu zabezpieczającego, który
wzrasta bardzo szybko.
Wystawienie opcji sprzedaży - Short PUT
Strategia Short PUT polega na sprzedaży opcji PUT, wystawca zobowiązuje się do wypłaty nabywcy
opcji kwoty rozliczenia (zysku nabywcy opcji) za co otrzymuje premię, która jest jego maksymalnym
zyskiem. Short PUT jest typową strategią kierunkową, która zakłada, że przewidywania nabywcy opcji
się nie sprawdzą - wystawca opcji gra na wzrost instrumentu bazowego.
Download