Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse
Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse
plik do pobrania - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
plik do pobrania - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
sprawozdania finansowe i ich rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
sprawozdania finansowe i ich rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej
Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej
Sprawozdania finansowe jako źródło podstawowej informacji o
Sprawozdania finansowe jako źródło podstawowej informacji o
(Analiza finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego LOTOS
(Analiza finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego LOTOS
Wpływ rezerw na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
Wpływ rezerw na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie
Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie
finanse 2009 – teoria i praktyka - Wydział Zarządzania i Ekonomiki
finanse 2009 – teoria i praktyka - Wydział Zarządzania i Ekonomiki
Konferencja Zarządzanie Finansami
Konferencja Zarządzanie Finansami
Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki
Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki
Semiwariancja stopy zwrotu
Semiwariancja stopy zwrotu
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT INWESTYCJI: Inwestycje
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT INWESTYCJI: Inwestycje
Tabela 3. Uproszczony bilans zmian
Tabela 3. Uproszczony bilans zmian
wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania
wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania
zarządzanie - Wydział Zarządzania PCz
zarządzanie - Wydział Zarządzania PCz
ZARZĄDZANIE FINANSAMI Inwestycje i wycena przedsiębiorstw
ZARZĄDZANIE FINANSAMI Inwestycje i wycena przedsiębiorstw
F. Monitoring finansowy w przedsiębiorstwie
F. Monitoring finansowy w przedsiębiorstwie
Pojęcia i przejawy rachunkowości kreatywnej i agresywnej
Pojęcia i przejawy rachunkowości kreatywnej i agresywnej
nieprawidłowosci w sprawozdaniach
nieprawidłowosci w sprawozdaniach
Analiza wskaźnikowa
Analiza wskaźnikowa