opcja-definicja-i

advertisement
5
W5
Dlaczego wprowadzamy opcje? Zapotrzebowanie rynku
Uzupełnienie oferty produktowej
Nowe możliwości inwestycyjne dla inwestorów
Poprawa płynności innych instrumentów
Pozyskanie nowych instrumentów
Czym jest opcja - definicja Opcja to instrument dający jej nabywcy prawo do:
Kupna(opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży)
W przyszłym terminie
Po określonej z góry cenie zwanej ceną wykonania
Określenie ilości instrumentu bazowego dla tej opcji
Opcja jest transakcją pomiędzy dwoma inwestorami
Nabywcą opcji (inwestorem zajmującym pozycję długą)
Wystawca opcji (inwestorem zajmującym pozycję krótką)
Nabywca opcji za swoje prawo płaci sprzedawcy opcji premię opcyjną (cena opcji) w zamian za
premię wystawca przyjmuje zobowiązanie do :
Sprzedaży instrumentu bazowego (w przypadku opcji kupna)
Kupna instrumentu bazowego (w przypadku opcji sprzedaży)
na żądanie posiadacza opcji.
Prawa i obowiązku stron transakcji
Opcja kupna Opcja sprzedaży wystawca Prawo do kupna
Prawo do sprzedaży
nabywca Zobowiązanie do sprzedaży
Zobowiązanie do kupna
Kiedy warto wykonać opcję
Przykład: Opcja kupna akcji z ceną wykonania 100 zł
Cena akcji X na rynku kasowym=150zł
Posiadacz akcji kupna:
Wykonuje opcję korzysta z prawa kupna i kupuje akcje X za 100zł od wystawcy
Sprzedaje akcje X na rynku kasowym po 150zł
Uzyskuje kwotę = 150- 100=50zł
Cena akcji X na rynku kasowym= 80zł
Posiadacz opcji kupna nie wykona opcji ponieważ na rynku kupi akcje X taniej
Instrumentami bazowymi mogą być: Kurs akcji
Wysokość stopy procentowej
Kurs walutowy
Wysokość indeksu giełdowego
Cena obligacji
I każdy instrument bazowy który można przedstawić w formie wartościowej
Kiedy warto wykonać opcję? Przykład: Opcja sprzedaży akcji Y z ceną wykonania 100zł
Cena akcji Y na rynku = 70
Posiadacz akcji sprzedaży
Kupuje akcje na rynku po 70
Wykonuje opcję korzystając z prawa sprzedaży i sprzedaje akcje za 100zł
Uzyskuje kwotę 100-70=30
Cena akcji y na rynku =120
Posiadacz akcji sprzedaży nie wykona sprzedaży ponieważ na rynku może sprzedać akcje drożej niż
wykonując opcje
Opcje - Kupna - Sprzedaży
Opcje
Opcje i instrumenty pochodne - Spread motyla
Opcje i instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne
long put a short put
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download