czy moje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej?

advertisement
CZY MOJE DZIECKO MA
ZABURZENIA INTEGRACJI
SENSORYCZNEJ?
Adresat: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.
Treść programu:
przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień z zakresu integracji
sensorycznej,
przedstawienie
krótkich
charakterystyk
poszczególnych
etapów
rozwojowych dziecka,
zapoznanie uczestników z poszczególnymi układami sensorycznymi oraz
ich znaczeniem dla funkcjonowania dziecka,
charakterystyka objawów zaburzeń integracji sensorycznej,
przybliżenie uczestnikom podstawowych założeń terapii integracji
sensorycznej,
prezentacja ćwiczeń i elementów terapii integracji sensorycznej, mających
zastosowanie w pracy z dzieckiem w domu.
Organizacja zajęć:
- jednorazowe 3. godzinne spotkanie dyskusyjno – warsztatowe w
Poradni.
Realizatorzy:
Stanisława Nowak – pedagog, terapeuta SI,
Joanna Matanowska – psycholog, terapeuta SI.
Zasady zapisów:
Zapisy bezpośrednio u osób prowadzących.
Po ustaleniu dokładnego terminu spotkania,
zgłaszający się rodzice będą przyjmowani
w miarę wolnych miejsc.
ZAPRASZAMY !
Download