„WAKACYJNE ROZWIJANKI czyli... Mały Człowiek na wakacjach”

advertisement
„WAKACYJNE ROZWIJANKI czyli...
Mały Człowiek na wakacjach”
Turnusy dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera,
Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
oraz z trudnościami społecznymi
w wieku 3-5 oraz 6-7 lat
W ramach „Wakacyjnych Rozwijanek” dzieci będą się świetnie bawić, a przy tym będą ćwiczyć
poszczególne umiejętności. Przewidziane aktywności będą służyć rozwojowi:







Motoryki małej i dużej;
Koordynacji wzrokowo-ruchowej;
Komunikacji;
Świadomości własnego ciała;
Kreatywności;
Wyobraźni;
Umiejętności społecznych m. in. współpracy w grupie.
W każdym tygodniu wiodącą będzie arteterapia. Brzmi górnolotnie? Niekoniecznie. To zajęcia
plastyczno-artystyczne polegające m.in. malowaniu placami, tworzeniu obrazów za pomocą różnych
faktur, malowaniu na szkle, odciskaniu stopy w glinie, tworzeniu owoców w 3D, tworzeniu
konstrukcji z patyczków i wielu innych atrakcjach. Istotną częścią turnusu będzie trening
umiejętności społecznych. Ważnymi elementami tej metody są:




Podawane precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań;
Ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności i utrwalenie ich;
Praca nad prawidłową formą komunikacji między rówieśnikami;
Możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od terapeuty,
ale przede wszystkim od innych uczestników zabawy.
Turnus I – Sensoryczne rozwijanki (25-29 lipca w godz. 14:00-16:00)
 Arteterapia oraz zajęcia ruchowe z elementami Integracji Sensorycznej
Terapia integracji sensorycznej jest metodą wspomagającą rozwój dziecka. Jej celem jest poprawa
procesów uczenia się. Jednym z zakresów działania teorii i praktyki integracji sensorycznej jest
profilaktyka. Podejście SI wskazuje na konieczność budowania odpowiedniego (przyjaznego
sensorycznie) otoczenia, które sprzyja rozwijaniu spontanicznych procesów uczenia się i pobudza
dziecko do aktywności własnej.
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ”Mały Człowiek”
ul. Bogumińska 17, 03-690 Warszawa
tel 600 220 272, [email protected]
1
Turnus II – Muzyczno – ruchowe rozwijanki w klimacie smaków i zapachów lata
(1-5 sierpnia w godz. 14:00-16:00)
 Arteterapia oraz Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała,
usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych.
Podczas ćwiczeń dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, a także nauczyć się
dzielenia jej z innymi osobami i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Dziecko czuje się
bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.
Turnus III – Dobry Start z żywiołami (8-12 sierpnia w godz. 14:00-16:00)
 Arteterapia oraz Metoda Dobrego Startu
Poprzez wielozmysłową zabawę, w której udział bierze ruch – wzrok – dotyk – słuch dzieci będą
rozwijać mowę, uczyć się piosenek, rozwijać poczucie rytmu, uczyć się pracy w grupie oraz dzielenia
i wymiany. Przewidziane aktywności to m.in. rytmiczne uderzanie w woreczki samodzielnie
i w parach, układanie sznureczków na wzorze, rysowanie wzorów w piasku/kaszy/wodzie,
wyklejanie wzorów plasteliną, malowanie, rytmiczne zabawy ruchowe.
Zajęcia przeznaczone dla grupy w wieku 3-5 lat.
ZAPRASZAMY 
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ”Mały Człowiek”
ul. Bogumińska 17, 03-690 Warszawa
tel 600 220 272, [email protected]
2
Download