Diagnoza_SI_minus_30_procent_ASAN - Asan

advertisement
Diagnoza procesów
Integracji Sensorycznej 30% (w lutym)
Integracja sensoryczna jest procesem organizującym
(integrującym) docierające do mózgu informacje
zmysłowe (sensoryczne), płynące zarówno ze
środowiska jak i z ciała, tak aby mogły być one użyte
do celowego działania.
Metoda Integracji Sensorycznej jest wykorzystywana w pracy terapeutycznej z dziećmi, jako
metoda komplementarna z innymi, właściwymi dla danego zaburzenia metodami terapii:












Mającymi trudności szkolne (trudności z czytaniem , pisaniem, ortografią, trudności z
koncentracją uwagi),
wykazującymi opóźnienia w rozwoju mowy,
wykazującymi opóźnienia w rozwoju ruchowym,
z grupy ryzyka (zagrożona ciąża, obciążenia okołoporodowe, cesarskie cięcie,
wcześniactwo, czynniki dziedziczne) jako działanie profilaktyczne, które podjęte we
wczesnym okresie rozwoju dziecka zmniejsza lub eliminuje ryzyko wystąpienia
zaburzeń integracji sensorycznej,
z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
z zaburzeniami uwagi (ADD),
z upośledzeniem umysłowym ,
z zespołem Downa,
z Autyzmem,
z zespołem Aspergera,
z MPDz (Mózgowe Porażenie Dziecięce),
z kruchym chromosomem X.
Ośrodek mieści się:
Ul. Hawajska 3 Warszawa - Ursynów (tuż przy stacji metro: Imielin)
Kontakt: 609 777 514 , [email protected] www.asan-centrum.pl
Download