10 objawów zaburzeń integracji sensorycznej

advertisement
10 objawów zaburzeń integracji sensorycznej dzieci wieku szkolnym
Lista kontrolna może służyć jako narzędzie dla nauczycieli, którzy mogą
zaobserwować u swoich uczniów zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego
(SPD). Uczniowie mogą prezentować kilka z wymienionych niżej objawów, co musi
powodować czujność u nauczyciela. Warto zwrócić uwagę w jakich sytuacjach objawy
się nasilają, czy występują falowo, czy podczas konkretnych zajęć. Oczywiście ważna
jest również częstotliwość występowania objawów.
W przypadku podejrzenia występowania u dziecka trudności w przetwarzaniu bodźców
sensorycznych, warto odbyć z rodzicem rozmowę i zaproponować wizytę u terapeuty
integracji sensorycznej.
1. Uczeni nie lubi lub unika aktywności angażujących zmysł dotyku, słuchu, smaku czy
zapachu.
2. Uczeń reaguje nadmiernie (denerwuje się, gwałtownie cofa, płacze, sprawia jakby
dotyk sprawiał mu ból) gdy go dotykamy.
3. Uczeń lubi dotykać różne przedmioty i ludzi, często stosuje bardzo dużo siły.
4. Uczeń preferuje spokojne, wolne, aktywności, jest bierny, wymaga zachęty do
udziału w zabawach i grach ruchowych. Jest mało aktywny nawet podczas spędzania
czasu wolnego z kolegami/koleżankami.
5. uczeń ma nieprawidłową postawę podczas siedzenia i stania: siedzi na kości
krzyżowej, często podpiera głowę podczas pisania, zdarza się, że spada z krzesła, ma
zgarbioną sylwetkę, chód „kaczki”.
6. Uczeń wydaje się być niezdarny, często potyka się, upada.
7. uczeń ma problemy z usiedzeniem w jednym miejscu, wierci się bardziej niż reszta
jego rówieśników.
8. Uczeń ma trudności ze zmianami aktywności i miejsc – emocjonalne lub/i
organizacyjne.
9.Uczeń ma trudności z umiejętnościami w zakresie motoryki dużej i/lub małej
(grafomotoryka).
10.Uczeń ma problemy z wykonywaniem poleceń związanych z ruchem, planowaniem
motorycznym.
Aleksandra Światowska: www.integra.edu.pl,
www.integracjasensorycznaintegrawordpress.com
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards