Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

advertisement
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów
Integracji Sensorycznej
www.pstis.pl
POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI
zaprasza na
szkolenie dla lekarzy oraz personelu medycznego
Jak rozpoznawać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci
Szkolenie organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.
Głównym celem PSTIS jest promowanie wiedzy w zakresie teorii i terapii integracji sensorycznej.
Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy pracujących z dziećmi (pediatrzy, neurolodzy,
psychiatrzy, rehabilitanci i inni) oraz pielęgniarek i położnych. Jego celem jest wyposażenie
uczestników w wiedzę, która może pomóc we wczesnej interwencji i diagnozie dysfunkcji rozwojowych
dzieci.
Harmonogram szkolenia
1.Wykład Występowanie poszczególnych zaburzeń SI u dzieci (trudności szkolne, autyzm, ADHD,
mpd, Zespół Downa) - mgr Zbigniew Przyrowski
2.Wykład Zaburzenia samoregulacji niemowląt w świetle klasyfikacji diagnostycznej zdrowia
psychicznego i zaburzeń rozwojowych okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa DC: 0-3 lat - mgr
Ewa Grzybowska
3. Część warsztatowa Doświadczenia stymulacji sensorycznej - mgr Ewa Górska-Derkacz, mgr Beata
Andrukiewicz-Karaś
4. Studium przypadku dziecka z dyspraksją i syndromem posturalno-oko-ruchowym oraz film - mgr
Beata Andrukiewicz-Karaś
5. Przegląd objawów zaburzeń integracji sensorycznej - mgr Ewa Górska-Derkacz, mgr Beata
Andrukiewicz-Karaś
6. Wykład Centralne zaburzenia słuchu i nadwrażliwość słuchowa - mgr Beata Andrukiewicz-Karaś
NIP: 952-18-53-112
REGON: 016424450
ul. Bobrowiecka 9, pok. B 525, 00-728 Warszawa
Konto: Bank PEKAO SA Nr 76 1240 1095 1111 0010 0819 6065
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów
Integracji Sensorycznej
www.pstis.pl
Materiały
Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe – zestawienia objawów zaburzeń, skróty
wykładów, literatura.
Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia.
Cena za kurs 100 PLN
Termin 15 grudnia 2012 rok (sobota) godz. 10-16
Miejsce Warszawa, Bobrowiecka 9 budynek B, V piętro
Kontakt/zgłoszenia
dr n. hum. Marta Wiśniewska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej,
[email protected]
Tel. 661 455 367
www.pstis.pl
Wykładowcy
Zbigniew Przyrowski, magister psychologii klinicznej, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor
(nauczyciel) terapii integracji terapeutycznej, wykładowca na studiach podyplomowych, autor kilkunastu
publikacji, terapeuta pracujący z dziećmi z mpd, z trudnościami w uczeniu się i z autyzmem, mentor
oraz Członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
Ewa Grzybowska, magister psychologii, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor (nauczyciel)
terapii integracji sensorycznej. Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z
trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Autorka publikacji o terapii SI.
Wykładowca na studiach podyplomowych.
Ewa Górska-Derkacz, logopeda, pedagog specjalny, pedagog terapeuta, terapeuta integracji
sensorycznej, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu K. Johansena J-IAS Provider.
Beata Andrukiewicz-Karaś, logopeda,pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody A.
Tomatisa, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu K. Johansena J-IAS Provider.
NIP: 952-18-53-112
REGON: 016424450
ul. Bobrowiecka 9, pok. B 525, 00-728 Warszawa
Konto: Bank PEKAO SA Nr 76 1240 1095 1111 0010 0819 6065
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards