szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2008/2009

advertisement
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Nr
L.p. PRZEDMIOT
dopuszczenia
TYTUŁ
PROGRAMU
AUTOR
WYDAWNICTWO
KLASY IA, IB
1.
2.
3.
4.
Edukacja
wczesnoszkolna
Religia
Zajęcia
komputerowe
Język angielski
SP12-1-12/13
SP12-3-12/13AZ-1-01/1
SP12-1-12/13
SP12-4-11/12
Szkoła na miarę.
Program nauczania dla
pierwszego etapu
edukacji
wczesnoszkolnej
W drodze do
Wieczernika.
Szkoła na miarę.
Program nauczania dla
pierwszego etapu
edukacji
wczesnoszkolnej
Język angielski
w nauczaniu
wczesnoszkolnym.
dr Barbara Bieleń
dr Teresa Janicka-Panek
dr Hanna Małkowska-Zegadło
Nowa Era
Wydawnictwo WAM
dr Barbara Bieleń
dr Teresa Janicka-Panek
dr Hanna Małkowska-Zegadło
Nowa Era
Mariola Bogucka
Pearson Education Polska Sp.z o.o.
KLASY II A, B, C
1.
Szkoła na miarę.
Program nauczania dla
pierwszego etapu
edukacji
wczesnoszkolnej
Język angielski
w nauczaniu
wczesnoszkolnym.
dr Barbara Bieleń
dr Teresa Janicka-Panek
dr Hanna Małkowska-Zegadło
Nowa Era
Edukacja
wczesnoszkolna
SP12-1-12/13
2.
Język angielski
SP12-4-11/12
3.
Religia
SP12-3-11/1AZ-1-01/1
W drodze do
Wieczernika
Wydawnictwo WAM
SP12-1-12/13
Szkoła na miarę.
Program nauczania dla
pierwszego etapu
edukacji
wczesnoszkolnej
dr Barbara Bieleń
dr Teresa Janicka-Panek
dr Hanna Małkowska-Zegadło
Nowa Era
4.
Zajęcia
komputerowe
Mariola Bogucka
Pearson Education Polska Sp.z o.o.
KLASY III A, B, C
1.
Edukacja
wczesnoszkolna
SP12-2-12/13
Odkrywam siebie.
Program edukacji
wczesnoszkolnej
Faliszewska J.
MAC EDUKACJA
w klasach I-III szkoły
podstawowej.
2.
Język angielski
SP12-4-11/12
Język angielski
w nauczaniu
wczesnoszkolnym.
Mariola Bogucka
Pearson Education Polska Sp.z o.o.
3.
Religia
SP12-3-11/1AZ-1-01/1
W drodze do
Wieczernika
Wydawnictwo WAM
4.
5.
Zajęcia
komputerowe
Zajęcia
rekreacyjnosportowe
(w kl. IIa)
SP12-5-11/12
SP12-6-11/12
Lekcje z komputerem.
Program nauczania
Zajęć komputerowych
w edukacji
wczesnoszkolnej
Rozszerzony program
wychowania fizycznego
dla szkoły podstawowej
dla klas I-III
W. Kranas przy współpracy
W. Jochemczyk, I. KrajewskiejKranas, A. Samulskiej, M.
Wyczółkowskiego WSiP
Iwona Adler-Klech
Ewa Troczyńska
Jacek Paduszyński
Program autorski
KLASY IV A, B
1.
2.
3.
4.
5.
Język polski
SP12-7-12/13
Historia
i społeczeństwo
SP12-8-12/13
Przyroda
SP12-9-12/13
Matematyka
SP12-10-12/13
Język angielski
SP12-11-12/13
Ciekawi świata
Program nauczania
języka polskiego
dla klas IV-VI szkoły
podstawowej
„Wczoraj i dziś”.
Program nauczania
ogólnego historii i
społeczeństwa w klasach
IV-VI szkoły
podstawowej.
Przyrodo, witaj!
Program nauczania
przyrody w klasach 4-6
szkoły podstawowej
Matematyka z klasą IV
Program nauczania
matematyki w Szkole
Podstawowej
Program nauczania
języka angielskiego dla
klasy IV-VI szkoły
podstawowej.
Aleksandra Rawicz
OPERON
dr Tomasz Maćkowski
Nowa Era
Ewa Gromek, Ewa Kłos,
Wawrzyniec Kofta, Ewa
Laskowska, Andrzej Melson
WSiP S.A.
Ewa Frąckowiak
Lektor Klett
Poznań
Mariola Bogucka, Dorota Łoś
Pearson Education Polska Sp. z o.o.
6.
Muzyka
SP12-12-12/13
7.
Plastyka
SP12-13-12/13
8.
Zajęcia techniczne
SP12-14-12/13
9.
Zajęcia
komputerowe
SP12-15-12/13
Wychowanie
fizyczne
SP12-16-12/13DKW-401468/99
Religia
SP12-17-12/13AZ-2-01/1
10.
11.
12.
Etyka
SP12-18-12/13
DKW
4014-3/00
Program nauczania
ogólnego muzyki w
klasach IV-VI szkoły
podstawowej
„Odkrywamy na nowo”
Program nauczania
plastyki dla klas 4-6
szkoły podstawowej
Zajęcia techniczne.
Program nauczania dla
klas 4-6 szkoły
podstawowej.
„Odkrywamy na nowo”.
Zajęcia komputerowe.
Program nauczania dla
klas IV-VI szkoły
podstawowej.
M.Gromek, G.Kilbach
Nowa Era
L.Wyszkowska
Nowa Era
Iwona Kamińska
Wydawnictwo OPERON
W.Hermanowski
Nowa Era
Autorski program
wychowania fizycznego
Alicja Romanowska
Wydawnictwo Korepetytor
M. Gałczyński,
Drogi przymierza
Program nauczania
religii w kl. IV - VI
WAM
Program nauczania etyki
Magdalena Środa
WSiP
KLASY V A, B
1
Język polski
SP12-28-12/13DKW-401434/99
SP12-20-12/13DKOS-401435/02
2.
3.
4.
Historia
Matematyka
Przyroda
SP12-21-12/13DKW-4014138/99
SP12-22-12/13-
T. Bugajska, M. Gudro, M.
Słowa jak klucze
Program nauczania
Małachowska, E. Tomińska, G.
języka polskiego
Witak-Wcisło, T. Zawiszaw klasie IV-VI
Chlebowska WSiP S.A.
Program nauczania
przedmiotu historia i
społeczeństwo w klasach
IV-VI szkoły
Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogumiła
podstawowej z
Szeweluk-Wyrwa
możliwością realizacji
DEMART Sp. z o. o.
ścieżki edukacyjnej:
edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe
w regionie.
Marta Jucewicz, Marcin Karpiński,
Jacek Lech
Gdańskie Wydawnictwo
Matematyka z plusem
Oświatowe,
Ewa Gromek, Ewa Kłos,
Przyrodo, witaj!
Program nauczania
Wawrzyniec Kofta, Ewa
DKOS-500265/04
przyrody w klasach 4-6
szkoły podstawowej
Program nauczania
języka angielskiego dla
klasy IV-VI szkoły
podstawowej.
Laskowska, Andrzej Melson
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Mariola Bogucka, Dorota Łoś
Pearson Education Polska Sp. z o.o.
5.
Język angielski
SP12-11-12/13
6.
Muzyka
SP12-23-12/13DKW-401448/99
Program nauczania
muzyki
Plastyka
SP12-24-12/13DKW-4014152/99
Program nauczania
plastyki dla klas 4-6
szkoły podstawowej
Informatyka
SP12-25-12/13DKOS-50021/04
Lekcje z komputerem.
Program nauczania
informatyki dla szkoły
podstawowej.
Robert Laskowski
Program własny
7.
8.
Maria Tomaszewska, Katarzyna
Turowska- Zakrzewicz
Wydawnictwo M. ROŻAK
Stanisław Krzysztof Stopczyk,
Barbara Neubart
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
W. Kranas przy współpracy
W. Jochemczyk, I. KrajewskiejKranas, A. Samulskiej, M.
Wyczółkowskiego WSiP
9.
Informatyka
SP12-26-12/13
Program nauczania
informatyki w klasach
IV-VI. Zmodyfikowany
i uaktualniony .
10.
Wychowanie do
życia
w rodzinie
SP12-27-12/13DKW-4014253A/99
Wychowanie do życia w
rodzinie, program dla
klas V-VI szkoły
podstawowej
Teresa Król, Krystyna Maśnik,
Grażyna Węglarczyk
Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon
Wychowanie
fizyczne
SP12-16-12/13DKW-401468/99
Autorski program
wychowania fizycznego
Alicja Romanowska
Wydawnictwo Korepetytor M.
Gałczyński,
11.
12.
13.
Religia
Etyka
SP12-17-12/13AZ-2-01/1
SP12-18-12/13
DKW
4014-3/00
Drogi przymierza
Program nauczania
religii
w klasach IV – VI
Program nauczania etyki
WAM
Magdalena Środa
WSiP
KLASY VI A, B
1
Język polski
SP12-28-12/13DKW-401434/99
Słowa jak klucze
Program nauczania
języka polskiego
Teresa Bugajska, Maria Gudro,
Małgorzata Małachowska, Elżbieta
Tomińska, Grażyna Witak-Wcisło,
Teresa Zawisza-Chlebowska
w klasie IV-VI
2.
3.
4.
5.
6.
Historia
Przyroda
Matematyka
SP12-29-12/13DKOS-401435/02
SP12-22-12/13DKOS-500265/04
SP12-21-12/13DKW-4014138/99
Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne S.A.
Program nauczania
przedmiotu historia i
społeczeństwo w klasach
IV-VI szkoły
podstawowej z
Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogumiła
możliwością realizacji
Szeweluk-Wyrwa
ścieżki edukacyjnej:
DEMART Sp. z o. o.
edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w
regionie.
Przyrodo, witaj!
Program nauczania
przyrody w klasach 4-6
szkoły podstawowej
Matematyka z plusem
Program nauczania
języka angielskiego dla
klasy IV-VI szkoły
podstawowej, II etap
edukacyjny. Program dla
początkujących, program
kontynuacyjny
Ewa Gromek, Ewa Kłos,
Wawrzyniec Kofta, Ewa
Laskowska, Andrzej Melson
Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne S.A.
Marta Jucewicz, Marcin Karpiński,
Jacek Lech
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe,
Język angielski
SP12-30-12/13DKW-401443/00
Ewa Lewandowska, Barbara
Maciszewska
Pearson Education Polska Sp. z o.o.
Informatyka
SP12-25-12/13DKOS-50021/04
Lekcje z komputerem.
Program nauczania
informatyki dla szkoły
podstawowej.
Robert Laskowski
Program własny
W. Kranas przy współpracy
W. Jochemczyk, I. KrajewskiejKranas, A. Samulskiej, M.
Wyczółkowskiego WSiP
7.
Informatyka
SP12-26-12/13
Program nauczania
informatyki w klasach
IV-VI. Zmodyfikowany
i uaktualniony .
8.
Muzyka
SP12-23-11/12DKW-401448/99
Program nauczania
muzyki
Maria Tomaszewska, Katarzyna
Turowska- Zakrzewicz
Wydawnictwo M. ROŻAK
Plastyka
SP12-24-12/13DKW-4014152/99
Program nauczania
plastyki dla klas 4-6
szkoły podstawowej
Stanisław Krzysztof Stopczyk,
Barbara Neubart
Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne S.A.
Wychowanie
SP12-16-12/13-
Autorski program
wychowania fizycznego
Alicja Romanowska
Wydawnictwo Korepetytor M.
9.
10.
fizyczne
Gałczyński,
DKW-401468/99
11.
Zajęcia
rekreacyjnosportowe.
Program
realizowany
w klasie Va
SP12-31-12/13-
12.
Wychowanie do
życia
w rodzinie
SP12-27-12/13DKW-4014253A/99
13.
Religia
SP12-17-12/13AZ-2-01/1
Rozszerzony program
wychowania fizycznego
z piłki siatkowej dla
dziewcząt i z piłki
nożnej dla chłopców
klas IV-VI
Wychowanie do życia w
rodzinie, program dla
klas V-VI szkoły
podstawowej
Drogi przymierza.
Program nauczania
religii
w klasach IV - VI
Iwona Adler-Klech
Ewa Troczyńska
Jacek Paduszyński
Program autorski
Teresa Król, Krystyna Maśnik,
Grażyna Węglarczyk
Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon
WAM
Programy nauczania oraz podręczniki szkolne są zgodne z nową podstawą
programową dla danego etapu oraz są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.
Programy nauczania zostały pozytywnie zaopiniowane
i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.06.12r.
Dopuszczam programy nauczania do użytku szkolnego
w roku szkolnym 2012/2013.
Download