szkolny zestaw programów nauczania - gimnazjum24

advertisement
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
[2016/2017]
Zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej w dniu 22.06.2016 r.
Dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy w dniu 22.06.2016 r.
GIMNAZJUM - III ETAP EDUKACYJNY
Numer
Przedmiot
Klasa
w
szkolnym
zestawie
G-1
Język polski
I-II
G-2
G-3
G-4
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Program nauczania języka polskiego
w gimnazjum „Słowa na czasie”
Małgorzata Chmiel
Wilga Herman
Zofia Pomirska
Piotr Doroszewski
Nowa Era
III
Program nauczania języka polskiego
w gimnazjum „Między nami”
Agnieszka Łuczak
Ewa Prylińska
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
I - II
Program nauczania do III etapu edukacyjnego
„Podróże w czasie”
Tomasz Małkowski
Jacek Rześniowiecki
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
III
„Śladami przeszłości” Program nauczania historii
w gimnazjum
Stanisław Roszak
Nowa Era
II
„Bliżej świata”
Program nauczania do III etapu edukacyjnego
M. Wesołowska-Starnowska
Witold Starnowski
PWN/ Nowa Era
III
„Dziś i jutro” Program nauczania wiedzy
o społeczeństwie w gimnazjum
Teresa Kowalkowska
Nowa Era
I - III
Matematyka z plusem
Program nauczania matematyki dla klas I-III
Zofia Bolałek, Małgorzata
Dobrowolska
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
1
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
[2016/2017]
Numer
w szkolnym
zestawie
Przedmiot
Klasa
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
G-5
Zajęcia techniczne
II-III
Zajęcia techniczne
Urszula Białka
Operon
G-6
Geografia
I - III
Program nauczania geografii dla gimnazjum
„Planeta Nowa”
Ewa Maria Tuz
Dawid Szczypiński
Nowa Era
G-7
Biologia
I - III
Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls
życia”
Anna Zdziennicka
Nowa Era
G-8
Chemia
I - III
Program nauczania chemii w gimnazjum. Chemia
Nowej Ery
Teresa Kulawik
Maria Litwin
Nowa Era
G-9
Fizyka
II III
Program nauczania fizyki „To jest fizyka”
Marcin Braun
Weronika Śliwa
Nowa Era
G-10
Zajęcia artystyczne
I-III
Program nauczania do zajęć artystycznych
Program nauczania
i propozycje zajęć fakultatywnych
Lidia Frydzińska
Beata Marcinkowska
PWN
G-11
Język niemiecki
I -III
Program nauczania języka niemieckiego dla
gimnazjum. Kurs podstawowy
Anna Jaroszewska
Wydawnictwo
Szkolne PWN
G-13
Język angielski
I-II
Program nauczania języka angielskiego w
gimnazjum
Emma Heyderman
Fiona Mauchline
MacMillan
III
Program nauczania języka angielskiego w
gimnazjum
Marta Rosińska
Grzegorz Spiewak
II-III
Program nauczania informatyki
Marek Kołodziej
G-14
Informatyka
Operon
2
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
[2016/2017]
Przedmiot
Klasa
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Wychowanie fizyczne
I - III
Program nauczania wychowania fizycznego dla
gimnazjum
Urszula Kierczak
Janusz Jarota
Impuls
G-16
Wychowanie do życia w
rodzinie
I - III
Wychowanie do życia w rodzinie – program
nauczania dla klas I - III
Teresa Król
Rubikon
G-17
Religia
I - III
Program nauczania religii rzymskokatolickiej
„Pójść za Jezusem Chrystusem”
red. D. Jackowiak
J. Szpet
Święty Wojciech
G-18
Etyka
I - III
Dostosowanie programu
Elżbieta Knitter
nauczyciel etyki
------------
G-19
Edukacja dla
bezpieczeństwa
I - III
Program dostosowany do uczniów gimnazjum na
podstawie programu do szkoły średniej
DOKS-5002-03/07
DKOS-5002-87/03
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Program nauczania
Lech Patrzek
Operon
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Program nauczania
Barbara Boniek
(Program własny)
------------
Numer
w
szkolnym
zestawie
G-15
G-20
I - III
(dla KLASY RATOWNICZEJ z dodatkową ilością godzin)
G-21
Plastyka
I-III
Bliżej sztuki
Beata Mikulik
WSiP
G-22
Muzyka
I-III
Program nauczania języka muzyki
w gimnazjum
Małgorzata Rykowska
Zbigniew Szałko
Operon
G-23
Zajęcia artystyczne
I-III
Program nauczania zajęć artystycznych w
gimnazjum "Sztuka w życiu - życie w sztuce".
Beata Mikulik
WSiP
3
Download