Szkolny zestaw programów nauczania 2016/2017

advertisement
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
na rok szkolny 2016/2017
ZAJĘCIA
EDUKACYJNE
Język polski
NUMER
KLASA
W SZKOLNYM
ZESTAWIE
G1/01/16-17
Klasy III
G1/02/16-17
Klasy I, II
Historia
G1/03/16-17
Klasy III, II, I
Wiedza o
społeczeństwie
G1/04/16-17
Klasy III, II
Wychowanie do G1/05/16-17
życia w rodzinie
Klasy III, II, I
Matematyka
G1/06/16-17
Klasy III, II, I
Fizyka
G1/07/16-17
Klasy III, II, I
Chemia
G1/08/16-17
Klasy III, II, I
Klasa I a
Biologia
G1/09/16-17
Klasy III
TYTUŁ PROGRAMU
AUTORZY, WYDAWNICTWO
Słowa na czasie.
Program nauczania języka polskiego
w klasach I-III gimnazjum. Nowa Era
M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska,
P. Doroszewski
Opisać świat.
Program nauczania języka polskiego
w klasach I-III gimnazjum. Nowa
Era
A. Brożek, A. Ciesielska,
W. Głowacki, M. Pułka, D. Zych
Śladami przeszłości.
Program nauczania ogólnego historii
w klasach I-III gimnazjum. Nowa Era
T. Kowalewska, T. Maćkowski
Dziś i jutro. Program nauczania
ogólnego wiedzy o społeczeństwie w
kl. I-III gimnazjum. Nowa Era
T. Kowalewska,
Wędrując ku dorosłości.
Wychowanie do życia w rodzinie dla
uczniów klas I-III gimnazjum.
RUBIKON
T. Król
Matematyka z plusem. Program
nauczania matematyki dla trzeciego
etapu edukacyjnego. GWO
M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech
Spotkania z fizyką. Program
nauczania fizyki w gimnazjum.
Nowa Era
G. Francuz-Ornat, T. Kulawik
Program nauczania chemii w
gimnazjum. Chemia Nowej Ery
T. Kulawik, M. Litwin
Zmodyfikowany program nauczania
chemii w gimnazjum. Chemia Nowej
Ery T. Kulawik, M. Litwin,
dostosowany dla uczniów oddziału
dwujęzycznego.
Ciekawa biologia. Program
nauczania biologii w gimnazjum
Geografia
G1/10/16-17
Klasy I, II
G1/11/16-17
Klasy III, II, I
Klasa I a
Zajęcia
techniczne
G1/12/16-17
Klasy III
Informatyka
G1/13/16-17
Klasy III, II, I
Plastyka
G1/14/16-17
Klasy I
Zajęcia
artystyczne
G1/15/16-17
Klasy III
G1/16/16-17
KLASY II
Muzyka
G1/17/16-17
Klasy II
Wychowanie
fizyczne
G1/18/16-17
Klasy III, II, I
G1/19/16-17
Klasa IIIa,b,e
Religia
G1/20/16-17
Klasy I, II, III
Język niemiecki
G1/21/16-17
Klasy III
G1/22/16-17
Klasy I, II
(klasy I-III). WSiP
E. Kłos, W. Kofta, M. KukierWyrwicka, H. Werblan-Jakubiec
Program nauczania biologii w
gimnazjum „Puls życia”. Nowa Era
A. Zdziennicka
Program nauczania geografii dla
gimnazjum. „Puls Ziemi’. Nowa Era
E. Tuz
Zmodyfikowany program nauczania
geografii w gimnazjum „Puls Ziemi”.
Nowa Era E. Tuz, dostosowany dla
uczniów oddziału dwujęzycznego.
Zajęcia techniczne. Program
nauczania dla gimnazjum. Operon
U. Białka
Informatyka praktyczna.
Program autorski A. Różycki
Sztuka tworzenia. Program
nauczania przedmiotu plastyka w
gimnazjum. Nowa Era
M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak
Malarstwo i rzeźba. Program zajęć
artystycznych.
MAC - EDUKACJA M. Czuj
Fotografia cyfrowa. Program zajęć
artystycznych w gimnazjum. MAC
- EDUKACJA T. Misiaszek
Muzyka w gimnazjum. Program
nauczania. A. Kreiner – Bogdańska
Oficyna Edukacyjna K. Pazdro.
Zmodyfikowany program: Koncepcja
edukacji fizycznej. Zdrowie, Sport,
Rekreacja. IMPULS
U. Kierczak, J. Janota
Zajęcia ogólnorozwojowe dla
dziewcząt z elementami edukacji
zdrowotnej. Program autorski.
E. Będkowska, G. Gromadzińska
Pójść za Jezusem Chrystusem. Az-301/10 Komisja Wychowania
Katolickiego KEP bp. M. Mendyk
Program nauczania języka
niemieckiego w klasach I-III
gimnazjum. Kurs podstawowy.
Wydawnictwo Szkolne PWN.
I. Nowicka, D. Wieruszewska
Program nauczania języka
niemieckiego. Gimnazjum. Kurs
podstawowy. Nowa Era
A. Jaroszewska
Język rosyjski
G1/23/16-17
Język angielski
G1/24/16-17
G1/25/16-17
G1/26/16-17
Edukacja dla
bezpieczeństwa
G1/27/16-17
Etyka
G1/28/16-17
Klasy III, II, I Program nauczania języka
rosyjskiego dla gimnazjum (kurs od
podstaw) na III etap edukacyjny.
JUKA
J. Chmielewska, K. Grabarczyk,
J. Gregorczyk, M. Szacherska
Klasy III
Program nauczania języka
angielskiego dla III etapu
edukacyjnego dla uczniów
kontynuujących naukę języka
angielskiego. Poziom III.1
Macmillan
B. Tittenbrun, E. Piotrowska
Klasy I, II
Program nauczania języka
angielskiego w szkołach
gimnazjalnych. Nowa Era
K. Niedźwiedź
Klasa I a
Modyfikacja programu nauczania
języka angielskiego w gimnazjum, w
sekcjach dwujęzycznych. ORE
M. Pamuła, M. Krysa. K. Herzig
Klasy III
Program nauczania edukacji dla
bezpieczeństwa dla gimnazjum.
Nowa Era
J.Słoma
Klasy III
„Ludzkie ścieżki – kompleksowy
program nauczania etyki na III
poziomie edukacyjnym.” Anna
Ziemska, Łukasz Malinowski
Download