(przywracamy-akcje-serca!-(1) - 0.08Mb)

advertisement
PROJEKT EDUKACYJNY
DLA UCZNIÓW KLAS 0-VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. PODLASKIEJ BRYGADY KAWALERII W SLKARŻYNIE:
„ PRZYWRACAMY BICIE SERCA”
CELE:







Nauczyć uczniów klas 0 - VI Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie właściwej metody wykonywania
masażu serca,
Utrwalenie i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad udzielania I pomocy przed medycznej,
Nawiązanie współpracy z Publicznym Gimnazjum przy Zespole Szkół w Drygałach,
Organizacja spotkania z ratownikiem medycznym,
Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców uczniów naszej szkoły na temat przywracania czynności serca,
Kształtowanie wartości społecznych,
Udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej w dniu 17-10-2016 r. w godzinach 1200 –
1230 z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.
EFEKTY DZIAŁAŃ:



Uczniowie ich rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie potrafią właściwie
przeprowadzić masaż serca,
Udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej,
Foto relacja z realizacji działań projektowych umieszczona na stronie WWW szkoły, lokalne media.
2
Termin
realizacji
Szkolenie dla
uczniów z zakresu
udzielania I
pomocy przed
medycznej.
Osoba
prowadząca
Forma
realizacji
zadania
Ewaluacja
etapów projektu
(forma –
propozycja)
Uwagi
20-09-2016 r.
2.
Osoba
odpowiedzialna
Michał
Gutowski (klasy
IV-VI),
Sylwia
Maciorowska
(klasy 0-III).
Michał
Gutowski,
Sylwia
Maciorowska
.
Film
edukacyjny,
pokaz,
ćwiczenia.
Indywidualne:
resuscytacja na
manekinie (0-3
pkt.),
Ułożenie w
bezpiecznej
pozycji (0-3 pkt.),
Grupowe: drama
na wylosowany
temat-wezwanie
stosownych służb
ratowniczych (0-3
pkt. każdy
członek grupy)
TABELA
WYNIKÓW
Razem, albo z
podziałem na II
grupy:
resuscytacja,
ułożenie w
bezpiecznej
pozycji,
reagowanie w
chwili zdarzenia
(wezwanie służb
ratowniczych).
29-09 2016 r.
Zajęcia edukacyjne
na temat zasad
udzielania I
pomocy przed
medycznej.
Klasa
1.
0-VI
Zadanie
IV-VI
Lp.
Joanna
Gerejczyk
Anita
Kucharska –
Bigielis
Pokaz,
szkolenie,
ćwiczenia.
3
Bandażowanie,
tamowanie
krwotoku,
unieruchomienie
kończyny dolnej i
górnej(desmurgia),
resuscytacja
oddechowokrążeniowa.
Szkolenie dla
rodziców i
nauczycieli z
zakresu
prowadzeniu
resuscytacji
krążeniowo oddechowej.
04-10-2016 r.
4.
Michał
Gutowski
Karol Socik,
Adam
Boguski,
inny rat.med.
13-10-2016 r.
Godz. 12 00-13 00
Zajęcia z
ratownikiem
medycznym.
0-VI
3.
Joanna
Gerejczyk
Anita
Kucharska –
Bigielis
4
Pokaz, dyskusja,
ćwiczenia,
prezentacja,
inne.
Zajęcia
zakończone mini
egzaminem
przeprowadzony
m przez
prowadzącego,
ocena w skali 0-3
pkt.
Łączna suma
punktów za
wszystkie zadania
decyduje o
przyznaniu
Certyfikatu:
Młody Ratownik
Test na wejściu i
wyjściu na temat
podstawowej
wiedzy z zakresu
I pomocy
przedmedycznej.
17-10-2016 r. w godzinach
1200 – 1230
Bicie rekordu w
jednoczesnym
prowadzeniu
resuscytacji
krążeniowo oddechowej.
IV-VI
5.
Joanna
Gerejczyk
Anita
Kucharska –
Bigielis
Udział w akcji
uczniów klas
IV-VI z okazji
Europejskiego
Dnia
Przywracania
Czynności Serca
Uczniowie
biorący udział w
biciu rekordu
otrzymają
dyplomy
pamiątkowe.
Realizacja zadania
związana jest z
wyjazdem do
Gimnazjum w
Drygałach;
zaangażować
rodziców uczniów
klas IV-VI do
dowiezienia
uczestników na
miejsce.
Autor i koordynator międzyszkolny projektu: Joanna Gerejczyk
Koordynator szkolny projektu: Michał Gutowski, Sylwia Maciorowska
5
Co potrzebne:
 Laminarka, arkusze folii,
 Materiały papiernicze: kolorowy papier, nożyczki, klej, papier ksero, kolorowe tonery do drukarki HP 2550,
 Smycz – il. 50 szt.,
 Bandaże,
 Fantomy do resuscytacji,
 Rzutnik,
 Laptop,
 Ekran.
Co przygotować:
 Tablica wyników,
 Certyfikaty (dla wszystkich uczniów klas 0-VI, 50 szt.),
 Test wiedzy dla rodziców i nauczycieli,
 Dyplomy pamiątkowe dla uczestników bicia rekordu (21 szt. uczniowie klas IV-VI)
6
Download