RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (NR 01/11) kurs

advertisement
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (NR 01/11)
kurs specjalistyczny
HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
Data
04.10.2013
05.10.2013
Godziny
15.00-15.15
15.15-19.45
(5 godz.)
09.00-15.45
(8 godz.)
06.10.2013
09.00 – 15.45
(8 godz.)
10.10.2013
15.15 – 19.00
(5godz.)
11.10.2013
12.10.2013
13.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
15.15 – 19.00
(5 godz.)
09.00 – 15.45
(8 godz.)
09.00 – 15.45
(8 godz.)
15.15 – 18.00
(4 godz.)
15.15 – 18.00
(4 godz.)
Moduł/temat
Spotkanie organizacyjne
Stany zagrożenia życia. Przyczyny i mechanizmy NZK(w)
Defibrylacja. Rodzaje defibrylatorów. (w)
Podstawy czynności bioelektrycznej mięśnia sercowego.
Zapis EKG w stanach zagrożenia życia (w)
Kardiowersja, stymulacja zewnętrzna i endokawitarna (w)
Algorytm ALS (w)
Symulowane sytuacje kliniczne ALS (ćw)
Zapis EKG w stanach zagrożenia życia (ćw)
Bilans płynowy w czasie resuscytacji i w okresie
poresuscytacyjnym (w)
Bilans płynowy w czasie resuscytacji i w okresie
poresuscytacyjnym (w)
Leki i płyny infuzyjne stosowane w resuscytacji
krążeniowo-oddechowej (w)
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i
niemowląt (ćw)
Ocena miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo ratowników i
poszkodowanych. Wezwanie pomocy medycznej.
Schematy postępowania w NZK. Łańcuch przeżycia.
Ocena stanu pacjenta. (w)
Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta (ćw)
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i
niemowląt (ćw)
Zaawansowane czynności resuscytacyjne (przyrządowe
udrażnianie dróg oddechowych). Tlenoterapia (w)
Zaawansowane czynności resuscytacyjne (przyrządowe
udrażnianie dróg oddechowych). (ćw)
Kardiowersja, stymulacja zewnętrzna i endokawitarna
(ćw)
Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Wykonanie defibrylacji na fantomie (ćw)
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i
Niemowląt(ćw.)
Aspekty etyczne i prawne prowadzenia resuscytacji (w)
Opieka poresuscytacyjna (w)
Dostęp donaczyniowy w stanie zagrożenia życia. Zestaw
reanimacyjny.(w)
Postępowanie w sytuacjach towarzyszących NZK
(zadławienie, zatrucia, utonięcie, oparzenia, astma,
obrażenia mnogie) (w)
Rękoczyny stosowane w resuscytacji (ćw)
Miejsce kursu: OIPiP w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25 (sala BHP)
Kierownik kursu: mgr piel. Julita Stefańska
1
Prowadzący
mgr Julita Stefańska
lek. med.
Włodzimierz
Kmiotczyk
lek. med.
Włodzimierz
Kmiotczyk
lek. med.
Włodzimierz
Kmiotczyk
Ratownik medyczny
Konrad Podolak
Ratownik medyczny
Konrad Podolak
Ratownik medyczny
Konrad Podolak
mgr Julita Stefańska
mgr Julita Stefańska
Download