Ethics and Legal Aspects of Resuscitation

advertisement
www.prc.krakow.pl
Resuscytacja dzieci
i noworodków
Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2005
Europejska Rada Resuscytacji
Polska Rada Resuscytacji
Nowości
• Zniesiony podział na dzieci poniżej
i powyżej 8-ego roku życia
• Uproszczenie zasad resuscytacji
i ujednolicenie ich z wytycznymi
resuscytacji osób dorosłych
Kto to jest pacjent
pediatryczny?
• Noworodek: od urodzenia do 1 miesiąca
życia
• Niemowlę: od 1 miesiąca życia do 1 roku
życia
• Dziecko: od 1 roku życia do okresu
pokwitania
• Nie jest ważne ścisłe określenie wieku
dziecka, jeśli ratownik uważa że
poszkodowany jest dzieckiem, należy użyć
algorytmów dla pacjentów pediatrycznych.
BLS wykonywany przez
ratowników przedmedycznych
• Po stwierdzeniu zatrzymania
krążenia należy wykonać 5
oddechów ratowniczych a następnie
rozpocząć resuscytację w stosunku
30 uciśnięć klatki piersiowej do 2
oddechów ratowniczych.
BLS wykonywany przez
personel medyczny
• W przypadku stwierdzenia NZK
stosunek uciśnięć do wentylacji
wynosi 15:2.
• Samotny ratownik może prowadzić
resuscytację używając stosunku
30:2.
NIE REAGUJE
Podstawowe
zabiegi
resuscytacyjne
u dzieci
Wołaj o pomoc
Udrożnij dr. oddechowe
NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO
5 oddechów ratowniczych
30 uciśnięć klatki piersiowej
2 oddechów ratowniczych
30 uciśnięć klatki piersiowej
Po 1 minucie RKO
zadzwoń 112 lub
narodowy numer
ratunkowy 999
(przyp. tłum.)
AED i defibrylacja
• Zalecane jest użycie AED
u dzieci powyżej
pierwszego roku życia.
• Pomiędzy 1 a 8 rokiem
życia zalecane jest
stosowanie urządzeń
obniżających dostarczaną
energię.
• Stosuję się jedną dawkę
energii defibrylacji 4 J/kg.
RKO 15:2
do momentu podłączenia defibrylatora/monitora
Wezwij
zespół
resuscytacyjny
Oceń
rytm
Defibrylacja
wskazana
Defibrylacja
nie wskazana
(VF/VT bez tętna)
(PEA/asystolia)
1 Defibrylacja
4 J/ kg lub AED
przystosowane dla dzieci
Natychmiast podejmij:
RKO 15:2
przez 2 min
W trakcie RKO
• lecz odwracalne przyczyny NZK*
• sprawdź położenie i przyleganie
elektrod
• wykonaj/sprawdź:
dostęp donaczyniowy
drożnośc dróg oddechowych
i tlenoterapia
• nie przerywaj uciśnięć klatki
piersiowej po zabezpieczeniu dróg
oddechowych
• podawaj adrenalinę co 3-5 min
• rozważ amiodaron, atropinę,
magnez
* Odwracalne
Hipoksja
Hipowolemia
Hipo/Hiperkaliwmia, zab. metaboliczne
Hipotermia
Natychmiast podejmij:
RKO 15:2
przez 2 min
przyczyny NZK
Odma prężna (Tension pneumothorax)
Tamponada osierdzia
Toksyny
Thrombembolia (wieńcowa lub płucna)
Hipotermia
• Zalecane jest zastosowanie
łagodnej hipotermii u dzieci w
stanie śpiączki po powrocie
spontanicznego krążenia.
Noworodki
• Wcześniaka należy po porodzie okryć
folią bez uprzedniego osuszania i
umieścić pod promiennikiem ciepła.
• Nie jest obecnie zalecane odsysanie
smółki z ust i nosa dziecka w trakcie
porodu, gdyż nie zmniejsza to częstości
i ciężkości przebiegu zespołu aspiracji
smółki.
Noworodki
• Nie jest zalecane stosowanie
adrenaliny dotchawiczo, jeśli trzeba
użyć tej drogi dawka wynosi
100μg/kg
• Akceptowalne jest stosowanie
stężeń tlenu mniejszych niż 100%.
Download