Ethics and Legal Aspects of Resuscitation

advertisement
www.prc.krakow.pl
Etyka
Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2005
Europejska Rada Resuscytacji
Polska Rada Resuscytacji
Problemy Etyczne Resuscytacji
Krążeniowo-Oddechowej
• Mała efektywność resuscytacji.
• Planowanie postępowania resuscytacyjnego.
• Rola pacjenta oparta na świadomym
oświadczeniu woli.
• Postępowanie nagłe.
• Ogólne wartości etyczne: korzyść, nie
szkodzenie, sprawiedliwość, autonomia.
Problemy Etyczne Resuscytacji
Krążeniowo-Oddechowej
• Kiedy leczenie jest daremne (tzn. bez
potencjalnej korzyści dla pacjenta)?
• Co to znaczy nie podejmować resuscytacji
(DNAR)?
• Kto podejmuje decyzje o DNAR i na jakiej
podstawie oraz kogo informuje?
• Kiedy przerywamy RKO?
• Jakie jest postępowanie poresuscytacyjne?
• Czy i jak prowadzić badania i „ćwiczenia” na
zwłokach?
Problemy Etyczne Resuscytacji
Krążeniowo-Oddechowej
• Obecność rodziny w czasie RKO: ułatwia
zrozumienie momentu śmierci, pożegnanie z
najbliższym, „wszystko zostało zrobione”
• Warunek: kompetentna resuscytacja, informacja,
dobrowolność, pomoc po stwierdzeniu zgonu
• Zawiadamianie o śmierci: edukacja,
doświadczenie i kompetencja, informacja „twarzą
w twarz” w odpowiednich warunkach
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards