wstrząs

advertisement
WSTRZĄS
Definicja wstrząsu:
Reakcja obronna organizmu, zwłaszcza układu krążenia, rozwijająca się najczęściej na skutek
zmniejszenia objętości krwi krążącej.
Wstrząs to stan, w którym ilość dostarczanego komórkom tlenu nie wystarcza do
prawidłowego funkcjonowania narządów, wskutek czego dochodzi do centralizacji krążenia.
Przyczyny:
- masywne krwotoki
- rozległe oparzenia
- atak serca
- odmy
- reakcji uczuleniowej
- zakażenia
- może wystąpić w sytuacjach nieurazowych
Objawy:
- szybki i płytki oddech
- blada skóra
- perlisty, zimny pot
- różnego stopnia zaburzenia świadomości
Ryc.1
Przyczyny pogłębiania wstrząsu:
- dalsza utrata krwi
- utrata ciepła
- ból
- lęk
1
Postępowanie:
1.W miarę możliwości usunąć
bezpośrednią przyczynę wstrząsu:
zatamować krwotoki, rany
zaopatrzyć, złamania unieruchomić
2.Ułożyć w pozycji
przeciwwstrząsowej (Ryc.1)
3. Zastosować termoizolację
4. Zapewnić wsparcie psychiczne
Bibliography:
1. Medycyna Ratunkowa wyd. Urban & Partner pod redakcją prof. Juliusza Jakubaszki
2. Basic Trauma Life Support course book
3. Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej 2005 Polskiej Rady Resuscytacji
4. Kurs pierwszej pomocy HSR Konspekty zajęć
copyright by [email protected]
2
Download