Wstrząs

advertisement
Wstrząs
I Klinika i Katedra
Chirurgii Ogólnej i
Naczyniowej
Izabela Taranta
Wstrząs

Ostra niedomoga krążenia, w której
nieadekwatna do potrzeb perfuzja tkankowa
wywołuje uogólnioną hipoksję tkanek.

Dla wszystkich postaci wstrząsu charakterystyczne są
zaburzenia dostawy tlenu, które prowadzą do zmniejszenia
zużycia tkankowego tego pierwiastka i rozwoju skutków
hipoksji.
Przyczyny wstrząsu





Niewydolność serca jako pompy
Wzrost oporów dla przepływu krwi w różnych
obszarach naczyniowych
Zaburzenia obwodowego przepływ krwi
Zmniejszenie objętości krwi krążącej
Łączne występowanie wyżej wymienionych
Podział wstrząsu

obturacyjny:
- spowodowany wewnątrzosierdziowym ściśnięciem serca;
- spowodowany zaburzeniami drożności dużych naczyń poza
workiem osierdziowym;
dystrybucyjny
 hipowolemiczny
 neurogenny
 kardiogenny

Objawy









Hipotensja
Tachykardia lub bradykardia
Tachypnoe
Hipoperfuzja powłok
Zaburzenia świadomości
Skąpomocz
Objawy niedokrwienia mięśnia sercowego
Kwasica metaboliczna
Niewydolność wielonarządowa
Klasyfikacja stopnia hipowolemii w zależności od wielkości
ubytku krwi krążącej
Parametr
Stopień I
Stopień II
Stopień III
Stopień IV
Ubytek krwi
<15%
15-30%
30-40%
>40%
Częstość
rytmu serca
<100
>100
>120
>140
RR w
pozycji
leżącej
W
granicach
normy
W
granicach
normy
Zmniejszon
e
Zmniejszon
e
Diureza
godzinowa
>30ml
20-30 ml
5-15 ml
<5 ml
Stan
przytomności
Niespokojny Pobudzony
Splątany
senny
Objawy wstrząsu anafilaktycznego











Skurcz krtani
Skurcz drzewa oskrzelowego
Obrzęk płuc
Kaszel
Bóle brzucha
Nudności, wymioty
Biegunka
Bóle stawowe
Zaburzenia krzepnięcia krwi
Drgawki
śpiączka
Wstrząs septyczny
Posocznica- reakcja zapalna ( SIRS) u
zakażonego chorego; może, ale nie musi,
być skojarzona z bakteriemią.
Wstrząs septyczny- ciężka posocznica
powikłana hipotonią mimo właściwej
płynoterapii.
Objawy kliniczne SIRS
Temperatura ciała >38ºC lub <36ºC
2. Częstotliwość rytmu serca >90/min
3. Częstość oddechu >20/min lub prężność
CO² <35 mm Hg
4. Leukocytoza >12 000 G/l lub leukopenia
<4000 G/l, lub 10% form niedojrzałych w
rozmazie
Należy potwierdzić przynajmniej 2 objawy.
1.
Wstrząs toksyczny
Wywołany zakażeniem gronkowcami lub
paciorkowcami.
1.
Biegunka, wymioty
2.
Bóle mięśniowe i podwyższona aktywność CPK
3.
Objawy dysfunkcji nerek
4.
Leukocytoza, małopłytkowość, DIC
5.
Splątanie lub senność
6.
Zaczerwienienie języka, jamy nosowo- gardłowej
lub spojówek
Leczenie wstrząsu









Należy leczyć stany
bezpośredniego zagrożenia
życia.
Zaburzenia rytmu serca
Niedrożność dróg
oddechowych
Niedostateczna wentylacja
Ściśnięcie serca w worku
osierdziowym
Ucisk na duże naczynia
Krwotok
Reakcja nadwrażliwości
Zaburzenia elektrolitowe
Leczenie





Właściwa pynoterapia: przetoczenie krystaloidów i
koloidów, przetoczenie KKCz, osocza
świeżomrożonego
Farmakoterapia: dopamina, dobutamina,
noradrenalina, adrenalina.
Antybiotykoterapia we wstrząsie septycznym
Leczenie przeciwzapalne: glikokortykosteroidy,
NLPZ
usunięcie przyczyny posocznicy: nacięcie ropnia,
drenaż ropnia, leczenie infekcji
Wstrząs anafilaktyczny
Usunięcie alergenu, jeżeli to tylko możliwe.
W przypadkach RZK resuscytacja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adrenalina 0,5-1mg dożylnie powoli (w ciągu 5 min) lub
domięśniowo
Zapewnienie drożności dróg oddechowych
Tlenoterapia lub wentylacja mechaniczna
Intensywne przetaczanie płynów
Noradrenalina we wlewie dożylnym (0,1-3,0 µg/kg/min)
Hydrokortyzon (2,0 g i.v.)
Dziękujemy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards