Ostra niewydolność krążenia

advertisement
Ostra niewydolność krążenia
Niewydolność krążenia:
Nieadekwatny rzut serca i
nieadekwatne ciśnienie tętnicze w
stosunku do zapotrzebowania
organizmu.
Zmniejszona zdolność serca do
zaopatrzenia tkanek w tlen i składniki
odżywcze w stosunku do wymagań.
Wstrząs kardiogenny:
zmniejszenie kurczliwości mięśnia
sercowego czego następstwem jest
zmniejszenie objętości wyrzutowej,
rzutu serca i systemowego ciśnienia
krwi.
Zwiększeniu ulega OCŻ, PAP i PAWP.
Wstrząs kardiogenny przyczyny:
Zawał serca i jego ostre powikłania jak pęknięcie
mięśnia brodawkowatego, pęknięcie przegrody
międzykomorowej lub ściany serca. Zaburzenia
rytmu serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego
wraz z uszkodzeniem zastawek przez wegetujące
na nich bakterie, stłuczenie serca, stosowanie
leków kardiodepresyjnych, rozwarstwienie aorty
wstępującej i zatorowość płucna.
Prężna odma opłucnowa.
Wstrząs kardiogenny - objawy:
Hipotonia z obkurczeniem naczyń skórnych,
zimne, marmurkowate kończyny, sinica,
hipoksemia.
Poszerzenie żył szyjnych, rytm cwałowy,
tarcie osierdziowe i rzężenia nad polami
płucnymi.
Wstrząs kardiogenny :
O rozpoznaniu decyduje połączenie
hipotonii, małego rzutu i wysokich ciśnień
ośrodkowych.
Wstrząs kardiogenny - leczenie:
Należy zwiększyć rzut serca, utrzymać rytm
zatokowy i przywrócić ciśnienie perfuzyjne
narządów.
Wstrząs kardiogenny - leczenie:
• Katecholaminy – dobutamina , adrenalina i
noradrenalina.
• Leki rozszerzające naczynia jak np. nitraty
pod warunkiem utrzymania ciśnienia
tętniczego – zmniejszenie obciążenia
następczego.
• Leki uspakajające i opioidy (midazolam i
morfiana) celem ograniczenia zużycia tlenu i
zmniejszenia obciążenia wstępnego,
napięcia naczyń i impulsacji współczulnej.
Wstrząs kardiogenny - leczenie:
• Kontrpulsacja wewnątzraortalna – celem
zwiększenia rozkurczowej perfuzji
wieńcowej z równoczesnym zmniejszeniem
obciążenia następczego.
• Tromboliza.
• PTCA (percutaneous transluminal coronary
angioplasty).
• Zabiegi kardiochirurgiczne.
U&E – mocznik, elektrolity i
kreatynina
MI – zawał serca
PE – zatorowość płucna
Investigation – EKG, mocznik,
elektrolity, kreatynina, kinaza
kreatynowa, gazometria, RTG
płuc, ECHO, KT klatki
piersiowej (rozwarstwienie
aorty) angiogram naczyń
płucnych – zatorowość.
Monitoring – OCŻ, ciśnienie
tętnicze, gazometria, EKG,
godzinowa zbiórka moczu
(cewnikowanie pęcherza), 12
odprowadzeniowe EKG do
czasu postawienia rozpoznania
co godzinę, cewnik SwanGanz, linia tętnicza.
Download