Zawał serca

advertisement
Zawał serca
Jerzy Kiełb
Co to jest zawał serca?
 Ognisko martwicy w
mięśniu sercowym,
powstałe wskutek nagłego
zamknięcia światła jednej
z tętnic wieńcowych,
przez co mięsień serca,
zaopatrywany przez nią,
pozbawiony jest
odpowiedniej ilości tlenu
dostarczanego z krwią.
Objawy zawału serca
 Silny, długotrwały ból w środkowej części klatki
piersiowej, promieniujący do rąk, karku, pleców
(najczęściej do lewego barku i do lewej ręki).
 Blada twarz, sinica wokół ust.
 Skóra pokryta obfitym potem,
lekko sina.
 Nudności, wymioty.
 Duszność.
 Niepokój i lęk przed śmiercią.
Pierwsza pomoc
 Ułożyć chorego w pozycji półleżącej z uniesioną głową i
barkami oraz zgiętymi nogami.
 Podeprzeć głowę, barki i kolana poduszkami.
 Rozluźnić ubranie pod szyją i w pasie.
 Wezwać pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112.
 Ciepło okryć chorego.
 Zapewnić spokój choremu.
 Kontrolować czynności życiowe.
 Zapewnić opiekę do czasu przybycia pogotowia.
Jeżeli chory straci przytomność należy postępować zgodnie
z procedurami resuscytacyjnymi.
Przy zawale serca nie wolno
 Zwlekać z wezwaniem pogotowia
ratunkowego.
 Pozwolić, aby chory z podejrzeniem zawału
serca podejmował jakikolwiek wysiłek.
 Choremu podawać napojów i pożywienia.
Czynniki ryzyka wystąpienia
zawału serca
 Płeć męska.
 Palenie tytoniu.
 Nadciśnienie tętnicze i inne przyczyny przerostu
lewej komory serca.
 Wysoki poziom cholesterolu.
 Brak aktywności fizycznej.
 Zawał mięśnia sercowego występuje na ogół po 40
roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet.
Literatura
 Amerykańskie Towarzystwo Lekarskie. Podręcznik pierwszej pomocy –
choroby i nagłe wypadki. AMBER, 1977.
 Stebelski M., Pierwsza pomoc. ELIPSA, Warszawa 2002.
 Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji. Podstawowe
zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych – Podręcznik BLS. Kraków
2004.
 Siuda T., Zaczek Zaczyński K.M., Zimińska U. I ty możesz żyć
bezpiecznie. ADAM, Warszawa 2003.
 http://pl.wikipedia.org/
Download