Resuscytacja dzieci

advertisement
Resuscytacja dzieci
Resuscytacja dzieci
• niemowlęta: 0-12 miesiąc życia
• dzieci: do pojawienia się cech pokwitania
• niezwykle ważne jest utrzymanie drożności dróg
oddechowych i skuteczne dostarczanie tlenu
• hipoksja i hipotermia to najczęstsze przyczyny
zatrzymania krążenia u dziecka
• samo przywrócenie drożności dróg oddechowych
często radykalnie poprawia stan dziecka
Resuscytacja dzieci
• nie odchylać nadmiernie głowy
• nie uciskać tk. miękkich na szyi
• u niemowląt podłożyć wałek pod barki – pozycja
neutralna (węsząca)
• niemowlęta oddychają tylko przez nos
• u niemowląt tętno sprawdzamy na tętnicy ramiennej
lub udowej, u starszych dzieci na tętnicy szyjnej lub
udowej
BLS u dzieci
•
•
•
•
•
•
•
sprawdź stan świadomości
poproś o pomoc
sprawdź oddychanie
poproś o wezwanie karetki
wykonaj 5 sztucznych oddechów
Wykonaj 15 uciśnięć mostka
kontynuuj masaż serca i oddychanie 15:2 przez 1 min.
wezwij karetkę (jeżeli jesteś sam)
BLS 2 - 12 m.ż.
•
•
•
•
V oddechowa= 6-8ml/kg mc
30-40 oddechów/min
częstość PMS 100-120/min
głębokość uciśnięć mostka - 1/3 głębokości klp.
(ok. 4 cm)
• stosunek wentylacja -masaż 15:2
• pozycja węsząca
Oddech
usta – usta, nos
Masaż serca u
niemowlęcia
BLS dzieci starsze
•
•
•
•
V oddechowa = 8-10 ml/kg mc
20- 30 oddechów/min
częstość PMS 100-120/min
głębokość uciśnięć mostka - 1/3 głębokości klp.
(ok. 5 cm)
• stosunek wentylacja-masaż 15:2
Oddech usta - usta
Masaż serca jedną ręką
Zadławienie u dzieci
• Nie usuwamy ciała obcego na ślepo → przesunięcie ciała
obcego, uszkodzenie śluzówki, odruchowe zaburzenia
rytmu serca
• Niemowlęta układamy na przedramieniu
• Dzieci układamy na kolanach
• Uderzenia w plecy – dzieci układamy tak aby głowa
znajdowała się niżej niż klatka piersiowa
• U niemowląt nie wykonuje się uciskania nadbrzusza.
Zamiast tego uciska się mostek tak jak przy masażu serca
tylko energiczniej
Zadławienie u dzieci
• Jeżeli dziecko jest przytomne i kaszle nieefektywnie
wykonaj 5 uderzeń w ok. międzyłopatkową naprzemiennie
z uciśnięciami nadbrzusza lub klp.
• Jeżeli jest to nieefektywne lub dziecko traci przytomność
wezwij karetkę pog. lub poproś o wezwanie (nie zostawiaj
dziecka samego)
• Gdy dziecko jest nieprzytomne udrożnij drogi oddechowe,
poszukaj ciała obcego i wykonaj 5 oddechów
Zadławienie u dzieci
• Sprawdź efektywność każdego oddechu – jeżeli jest
nieefektywny udrożnij drogi oddechowe
• Jeżeli dziecko po 5 oddechach nie zacznie oddychać
wykonaj 30 uciśnięć serca
• Prowadź RKO przez 1 min.
• Po 1 min. jeżeli nie było możliwości wezwania karetki
pogotowia możesz zostawić dziecko i iść do telefonu
Pytania ?
Download