Zestaw 4

advertisement
Liga zadaniowa
klasa V – Zestaw 4
Rok szkolny 2016/17
Rozwiązania należy oddać do 29. 05. 2017 r.
Kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna. Maksymalna ilość punktów za jedno zadanie: 5.
W każdym z zadań wypisz dane, przedstaw pełne rozwiązanie oraz podaj odpowiedź.
Zadanie 1
Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 2,08 m. Podstawa ma długość 40cm. Oblicz długości
pozostałych boków tego trójkąta. Wykonaj rysunek pomocniczy.
Zadanie 2
W równoległoboku kąt rozwarty jest 3 razy większy od kąta ostrego. Oblicz, jakie miary mają kąty tego
równoległoboku?
Zadanie 3
W trójkącie ABC kąt przy wierzchołku A jest równy 38O, a kąt przy wierzchołku B jest równy 72O. Przez
punkt K leżący na boku AB poprowadzono prostą MN równoległą do boku BC. Wykonaj odpowiedni
rysunek. Jakie wielokąty otrzymałeś? Oblicz miary kątów wewnętrznych tych wielokątów.
Zadanie 4
C
70°
D
A
B
W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AB|=|BC| oraz kąt ACB ma miarę 70°, poprowadzono
wysokość AD. Oblicz miarę kąta DAB. Zapisz wszystkie obliczenia.
Zadanie 5
Krótsza przekątna trapezu prostokątnego tworzy z krótszym ramieniem kąt 20o, a z dłuższym kąt 50o. Oblicz
jakie kąty tworzy dłuższe ramię z podstawami trapezu? Wykonaj rysunek pomocniczy.
ŻYCZYMY POWODZENIA !
Download