sytuacja firmy - Kompetencje kluczowe drogą do kariery

advertisement
Prezentacja przygotowana w ramach projektu „Kompetencje kluczowe drogą do
kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami Projektu, WSP TWP, Unii
Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podczas Pikniku Młodych Naukowców
nasza grupa zaprezentowała efekty swojej
pracy. Mamy nadzieję, że udowodniliśmy, że
nauka nie musi być nudna i posiada szereg
zastosowań w życiu codziennym…

A oto przykłady zadań z zastosowania
tw. sinusów i cosinusów w życiu codziennym.
TWIERDZENIE COSINUSÓW
Jeżeli mamy długość dwóch boków trójkąta i kąt
jaki tworzą, to możemy wyznaczyć długość
trzeciego.
ZADANIE 1
Poznań
Warszawa
20o
X
S
Odległość z Poznania do Warszawy jest 300 km. Pilot lecący samolotem
z Poznania do Warszawy po przebyciu 200 km zorientował się, że
pomylił kurs o 20°. Jak daleko wówczas znajdował się od Warszawy?
ROZWIĄZANIE ZADANIA 1
20o
X
S
x2 = 2002 + 3002 - 2*200*300*cos20°
x2 = 40000 + 90000 - 120000*0,9397
x2 = 17236
x = ok. 131 km
Odp. Pilot znajdował się około 131 km od Warszawy.
TWIERDZENIE SINUSÓW
W dowolnym trójkącie iloraz długości dowolnego
boku
i sinusa kąta naprzeciw tego boku jest
stały i równy długości średnicy okręgu opisanego
na trójkącie.
ZADANIE 2
C
B
40o
30o
D
12 m
A
W momencie, gdy promienie słoneczne tworzą z powierzchnią ziemi kąt
30°, cień drzewa jest o 12 m dłuższy niż wtedy, gdy tworzą one kąt 40°.
Oblicz wysokość drzewa.
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2
z trójkąta ACD:
C
10o
h
x
z trójkąta BCD:
140o
B
Odp. Wysokość drzewa wynosi około 22,22 m.
Download