konferencja_program_aktualny

advertisement
PROGRAM KONFERENCJI
„Miasto stołeczne Warszawa
buduje dialog trójstronny”
w ramach projektu
„CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work
– Poland”
Data: 25 listopada 2013 r.
Czas: 13.15 – 16.00
Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna ul. Zielna 37, Wejście C
Sala konferencyjna „Berlin” piętro V
13.15–13.45
Rejestracja uczestników i serwis kawowy
13.45-13.50
Otwarcie konferencji
– Pan Marcin Wojdat, Sekretarz Miasta
I blok tematyczny
13.50- 14.00
„Rola i znaczenie projektu „CONSENSIO – platforma
współpracy trójstronnej – Decent Work - Poland” dla
dialogu trójstronnego”
- Pan Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów
Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
14.00 -14.10
„Nowatorskie działania szkoleniowe dla osób
powracających do pracy po urlopach”
- Pani Małgorzata Pacuska, dyrektor Biura Kadr i Szkoleń
Urzędu m. st. Warszawy
14.10-14.20
„Spojrzenie w przyszłość e-learningu”
-Pan Tadeusz Osowski, dyrektor Biura Informatyki
i Przetwarzania Informacji Urzędu m. st. Warszawy
II blok tematyczny
14.20 – 14.30
„Dialog
trójstronny
przyszłością
godnej
- Pani Karolina Malczyk, Zastępca dyrektora
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
pracy”
Centrum
14.30-14.50
„Zasada równych szans w instytucji samorządowej”
– Pani Jolanta Lange - dr nauk humanistycznych Instytutu
Badań Pedagogicznych w Warszawie, Wiceprzewodnicząca
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego PRO HUMANUM
14.50-15.10
„Rola związków zawodowych w budowaniu dialogu
trójstronnego w Urzędzie m.st. Warszawy”
Pan Sebastian Guliński V-ce przewodniczący KM NSZZ
„Solidarność” przy Urzędzie m.st Warszawy
15.10-15.25
„Integracja zawodowa możliwością równych szans
w instytucjach samorządowych”
Pan Artur Juchniewicz V-ce przewodniczący KM WZZ „Sierpień
80” przy Urzędzie m.st Warszawy
Podsumowanie konferencji i dyskusja
Biuro
Pomocy
i
Projektów
Społecznych
Urzędu
m.st. Warszawy
15.25-15.30
15.30
Poczęstunek/lunch
* Jednocześnie informujemy ze program konferencji może ulec zmianie.
Download