TWIERDZENIE PITAGORASA

advertisement
TWIERDZENIE
PITAGORASA
Twierdzenie Pitagorasa – jest twierdzeniem
zachodnioeuropejskim w kręgu kulturowym
przypisywane jest żyjącemu w VI wieku p.n.e.
greckiemu matematykowi i filozofowi
Pitagorasowi, chociaż prawie pewne jest, że znali
je przed nim starożytni Egipcjanie. Wiadomo też,
że jeszcze przed Pitagorasem znano je w
starożytnych Chinach, Indiach i Babilonii.
TREŚĆ TWIERDZENIA
W dowolnym trójkącie prostokątnym suma
kwadratów długości przyprostokątnych jest
równa kwadratowi długości
przeciwprostokątnej tego trójkąta.
UOGÓLNIENIA
Pewne uogólnienia twierdzenia Pitagorasa
zostały podane już przez Euklidesa: jeśli
zbuduje się figury podobne na bokach
trójkąta prostokątnego, to suma pól
powierzchni dwóch mniejszych będzie
równa polu powierzchni największej figury.
TWIERDZENIE COSINUSÓW
Uogólnienie twierdzenia Pitagorasa na dowolne,
niekoniecznie prostokątne, trójkąty nosi nazwę
twierdzenie cosinusów i znane było już w
starożytności. Twierdzenie :
mówi, że w dowolnym trójkącie na płaszczyźnie
kwadrat dowolnego boku jest równy sumie
kwadratów pozostałych boków, pomniejszonej o
podwojony iloczyn tych boków i cosinusa kąta
zawartego między nimi.
Źródła z których korzystałam :
- wikipedia.pl
- internet
KONIEC
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards