Informatyki

advertisement
INFORMATYKA
Zakres zagadnień egzaminacyjnych
dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia
1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe
1.1.
1.2.
1.3.
Zadania systemu operacyjnego, zarządzanie zasobami komputera
Lokalne sieci komputerowe (Ethernet, sieci bezprzewodowe)
Internet jako globalna sieć komputerowa (topologia, adresowanie, protokoły)
2. Cyfrowa reprezentacja danych
2.1.
2.2.
2.3.
Binarna reprezentacja wartości liczbowych
Reprezentacja tekstów (kod ASCII, Unicode i kodowanie UTF)
Reprezentacja grafiki (rastrowa, wektorowa) i danych multimedialnych
3. Algorytmy i struktury danych
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Pojęcie algorytmu, metody notacji algorytmów
Struktury danych (proste, złożone, dynamiczne)
Struktury algorytmiczne, rekurencja i iteracja
Techniki konstruowania algorytmów (algorytm zachłanny, metoda dziel i zwyciężaj,
algorytm z nawrotem)
4. Języki programowania
4.1.
4.2.
Ewolucja metod i paradygmatów programowania (języki niskiego i wysokiego
poziomu, programowanie strukturalne, obiektowe)
Programowanie strukturalne w językach z rodziny C
5. Bazy danych
5.1.
5.2.
5.3.
Diagramy związków encji
Relacyjne bazy danych
Podstawy języka SQL
6. Systemy informacyjne
6.1.
6.2.
6.3.
Ewolucja systemów informacyjnych zarządzania
Cykl życia systemu informacyjnego
Projektowanie i wdrażanie systemów informacyjnych
Literatura uzupełniająca
1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II,
Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010.
2. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman: Algorytmy i struktury danych.
Wydawnictwo Helion, Warszawa 2003.
3. Andrew S. Tanenbaum: Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004.
4. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych,
Wydawnictwo Helion
5. Jerzy Kisielnicki, Systemy informacyjne zarządzania, Placet, 2014
Download