narzędzia budowania współpracy

advertisement
XIII Spotkanie Zawodowe WEiTI PW
Warszawa, 16 stycznia 2014
Coach, trenerka i konsultantka z zakresu zarządzania.
Wcześniej menadżer wysokiego szczebla z ponad 15-letnim
doświadczeniem w kierowaniu spółkami prawa handlowego.
Poza zarządzaniem zespołami pracowniczymi odpowiadała
m.in. za planowanie strategiczne oraz organizację oddziałów
zagranicznych w Europie Środkowej. Przeszła drogę od
kierownika do dyrektora naczelnego i prezesa zarządu.
Od 8 lat pracuje jako niezależny trener i doradca.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej
komunikacji, zarządzania zmianą oraz dialogiem
międzypokoleniowym (zarządzaniem wiekiem).
Angażuje się także w projekty przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i zawodowemu osób 50+.
Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej
oraz licznych studiów podyplomowych: Zarządzanie na SGH,
Psychologia biznesu – WSZiP im.Koźmińskiego,Trener
warsztatu na UW.
Jako trener i coach pracowała m.in. dla Sharp Manufacturing,
Opoczno SA, ENERGA, RWE oraz z licznymi firmami
rodzinnymi.
PO CO
WSPÓŁPRACA?
INFORMACJA
ZWROTNA
RAMA
PROBLEMU VS
RAMA CELU
RZUT OKA NA
HISTORIĘ
NARZĘDZIA
BUDOWANIA
WSPÓŁPRACY
PODSUMOWANIE
WSPÓŁPRCA Z
PUNKTU
WIDZENIA SZEFA
FAZY
BUDOWANIA
ZESPOŁU
CECHY
IDEALNEGO
ZESPOŁU
MOZAIKA
POKOLEŃ
Wykonanie
zadania –
osiągnięcie celu
Rozwój
jednostki
Budowanie
zespołu
JEDNOSTKA
FIRMA
SAMOREA
LIZACJA
SOB
SZACUNEK
LOJALNOŚĆ
PRZYNALEŻNOŚĆ
RELACJE
BEZPIECZEŃSTWO
SYSYEMY
FIZJOLOGIA
ZYSK
Źródło: Coaching biznesowy, Carol Wilson
TEST GALUPPA
Czy wiem czego oczekują ode mnie w pracy?
Czy mam do dyspozycji odpowiednie narzędzia?
Czy codziennie robię to, co potrafię najlepiej?
Czy w pracy liczy się moje zdanie?
Czy szefowi lub komuś innemu na mnie zależy?
Czy w ciągu ostatnich 7 dni byłem choć raz doceniony?
Czy ktokolwiek zachęca mnie, abym się rozwijał?
Czy mam poczucie, że praca, którą wykonuje jest ważna?
Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
Czy moim współpracownikom zależy, żeby pracować jak
najlepiej?
 Czy mam w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?
 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o moich
postępach?










WSPÓŁPRACA
WŁADZA
MUSISZ:
sam wszystkiego
dopilnować
być
podejrzliwy
pamiętać, że każde
Twoje słowo może być
wykorzystane przeciwko
Tobie
POZBAWIASZ SIĘ:
źródeł
najważniejszych
informacji
inicjatywy
członków zespołu
zbiorowej
wiedzy
Twój stosunek do członków zespołu
przeniesie się na innych ludzi wokół Ciebie
MUSISZ:
być otwartym, pokazać
siebie takim jesteś
być asertywnym
umieć aktywnie słuchać,
zmieniać swoje poglądy i
postawy
posługiwać się metodą
wygrał - wygrał
Twój stosunek do członków zespołu
przeniesie się na innych ludzi wokół Ciebie
Źródło: Dylematy lider, prof.A.J.Blikle
Kij zainstalowany przez silnych bywa często
używany przeciwko nim.
prof. Andrzej Jacek Blike
WSPÓLNY CEL
ZAUFANIE
JAWNE ZASADY
ZESPÓŁ IDEALNY
OTWARTA
JASNA
KOMUNIKACJA
RYTUAŁY
CZYTELNE
REGUŁY
WSPÓLNY CEL
S
M
A
R
T
• SPECYFIC/SIMPLE – SZCZEGÓŁOWY/PROSTY
• MEASURABLE - MIERZALNY
• ACHIVALBE/ATRACTIVE – ATRAKCYJNY/AMBITNY
• REAL – REALNYDO OSIĄGNIĘCIA
• TIMELY DEFINED – OKREŚLONY W CZASIE
Uzgadnianie
oczekiwań
JAWNE ZASADY
Zasada
wzajemnych
korzyści
Świadoma i
dobrowolna
zgoda
KONTRAKT
SPOŁECZNY
Jawność
polityki firmy
Konsekwencja
Szacunek i
lojalność
MOZAIKA POKOLEŃ
Polska nazwa:
Budowniczowie małej
stabilizacji.
JAWNE ZASADY
LATA 40TE XX
WIEKU
Przesłanie:
POKOLENIE
MAŁEJ
STABILIZACJI
Wierzysz w siłę wielkich,
kolektywnych idei. Jesteś
wyczulony na jakość relacji
międzyludzkich oraz formę
jaką one przyjmują.
Polska nazwa: Wyzwolony
Indywidualista
Przesłanie:
POKOLENIE B
Wierzysz w zalety dobrze
rozumianego
indywidualizmu. Największy
kapitał jest w nas samych.
Lubisz korzystać z życia,
cenisz naturę i nowe
doświadczenia.
BABY
BOOMERS
19481964
Polska nazwa: Moralny i
Mobilny
19651981
Przesłanie:
POKOLENIE X
Jesteś praktyczny, sprawny w
działaniu i precyzyjny.
Wierzysz w więzi społeczne.
Polska nazwa: Milenijne
Przesłanie:
Często dłużej mieszkają
razem z rodzicami,
opóźniając przejście w
dorosłość.
POKOLENIE Y
Ważniejsza staje się dla nich
jakość życia i doświadczenia
życiowe, niż posiadanie.
19811994
Pochodzenie nazwy: od
angielskich słów connect,
communicate, change
PO 1990
POKOLENIE C
Osoby z pokolenia C preferują
elastyczny czas pracy, pracę na
telefon oraz elastyczne formy
zatrudnienia, tak, aby zapewnić
sobie komfortową równowagę
między pracą a życiem
prywatnym,
RYTUAŁY
PERFORMING
FORMING
NORMING
STORMING
Jak powinien działać lider?
FAZA KONFLIKTU I BUNTU
TYPOWE ZACHOWANIA:




Konflikt pomiędzy podgrupami
Polaryzacja opinii
Autorytet lidera podważany
Opór wobec starań lidera, aby przywrócić porządek
Jak powinien działać lider?
FAZA SPÓJNOŚCI I WSPÓŁPRACY
TYPOWE ZACHOWANIA:




Zespół zaczyna się zgrywać
Pojawia się poczucie jedności
Pojawiają się normy grupowe
Wzajemne wspieranie się
Jak powinien działać lider?
FAZA CELOWEJ I ŚWIADOMEJ AKTYWNOŚCI
TYPOWE ZACHOWANIA:
 Strukturalizacja grupy wobec wspólnego zadania
 Elastyczność i funkcjonalność pełnionych ról
 Podporządkowanie zadaniom
Jak powinien działać lider?
życzliwość,
empatia,
asertywność: zgoda bez uległości +
stanowczość bez przemocy
aktywne słuchanie,
asertywny dialog,
asertywna dyskusja; komunikat „ja”
rozstrzyganie konfliktow metodą wygrałwygrał,
inteligencja emocjonalna
wygrał-wygrał
Informacja zwrotna
WSTĘP -
• przekaz pozytywnej
intencji
KONTRAKT -
• ustalić moment - czy w tej
chwili jest na to czas
OPIS
KONTEKSTU
• przywołanie sytuacji
OPIS
ZACHOWAŃ
• co widziałem, co
słyszałem
REAKCJA
• opis zachowań lub
emocji
PAUZA
Rama problemu vs.
rama celu
 Robert Maurer, Filozofia Kaizen, wydawnictwo Sensus, 2007
 Peter M.Senge, Piąta dyscyplina, wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, 2006
 Peter M. Senge i inni, Piąta dyscyplina – materiały dla praktyków, wydawnictwo Oficyna
Ekonomiczna, 2002
 Carol Wilson, Coaching biznesowy, wydawnictwo MT Biznes, 2010
 Sara Thorpe, Jackie Clifford, Podręcznik coachingu, Rebis 2007
 Chip Heath, Dan Heath, Pstryk, wydawnictwo Znak, 2011
 Robert Maurer, Filozofia Kaizen, wydawnictwo Sensus, 2007
 Peter M.Senge, Piąta dyscyplina, wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, 2006
 Ken Blanchard, Jednominutowy menadżer spotyka małpę, wydawnictwo MT Biznes, 2010
 Ken Blanchard, Jednominutowy menadżer oraz zarządzanie samym sobą, wydawnictwo MT
Biznes, 2010
 Jacek Blikle, Doktryna jakości, wydanie internetowe, http://firmyrodzinne.pl/polecamy
Download