Zakres merytoryczny Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

advertisement
Zakres merytoryczny
Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
1. Zagadnienia olimpijskie:
1.1
1.2
Algorytmy:
1.1.1.
Liniowe i rozgałęzione;
1.1.2.
Iteracyjne i rekurencyjne;
1.1.3.
Sortowania;
Struktury danych:
1.2.1.
Tablice, listy, kolejki;
1.2.2.
Grafy proste;
1.3
Działania na dużych liczbach;
1.4
Programowanie dynamiczne;
1.5
Programowanie zachłanne;
1.6
Teoria liczb:
1.7
1.6.1.
NWD i NWW;
1.6.2.
Liczby pierwsze;
Nietypowe równania i układy równań:
1.7.1.
Z wartością bezwzględną;
1.7.2.
Z pierwiastkami;
1.7.3.
Z częścią całkowitą;
1.8
Określanie liczby rozwiązań równań i nierówności w zależności od parametru;
1.9
Ciągi liczbowe m. in. określone rekurencyjnie np. Liczby Fibonacciego;
1.10
Obliczanie pól figur zbudowanych z odcinków i łuków okręgu;
1.11
Długości szczególnych odcinków trójkątów i wielokątów;
1.12
Kąty w kole:
1.12.1.
Figury wpisane w okrąg;
1.12.2.
Figury opisane na okręgu;
1.13
Kinematyka punktu materialnego;
1.14
Dynamika ruchu postępowego;
1.15
Praca, moc i energia;
1.16
Termodynamika i procesy cieplne;
1.17
Właściwości cieczy i ciał stałych;
1.18
Ruch drgający;
1.19
Pole grawitacyjne;
1.20
Pole elektryczne;
1.21
Pole magnetyczne;
1.22
Elementy fizyki jądrowej;
1.23
Bezpieczne i zgodne z prawem posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem
(prawo autorskie, licencje, netykieta);
1.24
Usługi w sieciach lokalnych i internecie;
1.25
Komunikowanie się za pomocą komputera;
1.26
Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł;
1.27
Budowa i funkcja komputera i urządzeń zewnętrznych;
1.28
Systemy operacyjne - istota, funkcjonowanie, przegląd;
1.29
Tworzenie/ opracowanie/ przekształcanie: tekstów, rysunków, motywów, danych
liczbowych, animacji, prezentacji (użytkowanie pakietu Office, ze szczególnym
uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego; grafika 2D oraz podstawy wiadomości o
przetwarzaniu grafiki 3D);
1.30
Wykorzystywanie
podstawowych
programów
narzędziowych
do
rozwiązywania
problemów i poszerzania wiedzy z różnych dziedzin;
1.31
Tworzenie i publikacja stron internetowych (Budowa i publikowanie serwisów WWW, z
akcentem na język HTML i CSS);
1.32
Jednostki ilości informacji, metody zapisu informacji;
1.33
Kody liczbowe;
1.34
Ogólna budowa sieci lokalnych, rozległych i internetu;
1.35
Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki.
2. Literatura
Pomocne mogą być, między innymi, następujące pozycje:
2.1
Backe H., Z fizyką za pan brat. Eksperymenty fizyczne, Wydawnictwo Iskry.
2.2
Bednarek W., Konkurs Matematyczny w Gimnazjum. Przygotuj się sam!, Wydawnictwo
NOWIK.
2.3
Bentley J., Perełki oprogramowania, WNT.
2.4
Bobiński Z., Nodzyński P., Uscki M., Liga zadaniowa, Wydawnictwo Aksjomat.
2.5
Bremer A., Sławik M., Informatyka – podręcznik dla gimnazjum, część 1/2, Videograf
Edukacja.
2.6
Conway J. H., Guy R. K., Księga Liczb, WNT.
2.7
Delta, popularny miesięcznik matematyczno-fizyczno-astronomiczny.
2.8
Feynman F., Leighton R., Sands M., Feynmana wykłady z fizyki, Wydawnictwo Naukowe
PWN.
2.9
Filinowicz E., Informatyka dla Ciebie, Wydawnictwo Nowa Era.
2.10
Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Sysło M., Informatyka. Podręcznik dla
ucznia gimnazjum, WSiP.
2.11
Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I., Kranas W., Wyczółkowski M., Informatyka –
podręcznik dla gimnazjum, WSiP.
2.12
Koba G., Informatyka. Podstawowe tematy – podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo
Szkolne PWN.
2.13
Kołodziej M., Informatyka 1 i 2 – podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Operon.
2.14
Kwaśny B., Szymczak A., Wiłun M., Informatyka w ćwiczeniach – podręcznik dla
gimnazjum, Wydawnictwo Szkolne PWN.
2.15
Mmm, magazyn miłośników matematyki – kwartalnik.
2.16
Niedźwiedź M., Zbiór zadań z kółka matematycznego, Wydawnictwo Szkolne
Omega.
2.17
Pawłowski H., Na olimpijskim szlaku, Oficyna Wydawnicza Tutor.
2.18
Pawłowski H., Tomalczyk W., Odlotowa matematyka, Oficyna Wydawnicza Tutor.
2.19
Pawłowski H., Tomalczyk W., Zadania z matematyki dla olimpijczyków – gimnazjalistów
i licealistów, Oficyna Wydawnicza Tutor.
2.20
Pitera M., Kolorowe kwadraty, Wydawnictwo Szkolne Omega.
2.21
Przed konkursem matematycznym, Biblioteczka SEM, Wydawnictwo Szkolne
Omega.
2.22
Rogers E. M., Fizyka dla dociekliwych. Metody, natura i filozofia nauk fizycznych,
Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.23
Steinhaus H., 100 zadań, PHU „DIP”.
2.24
Sysło M.M., Algorytmy, WSiP.
2.25
Sysło M.M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP.
2.26
Szurek M., Opowieści matematyczne, WSiP.
2.27
Wilson R. J., Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.28
Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT.
Download