( Miejscowość

advertisement
Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym
2015/2016
Klasa
Etap edukacyjny
0
Edukacja
przedszkolna
0
Edukacja
przedszkolna
Język angielski
0
Edukacja
przedszkolna
Religia
I
Edukacja
wczesnoszkolna
II
Edukacja
wczesnoszkolna
III
Edukacja
wczesnoszkolna
I, II, III
Edukacja
wczesnoszkolna
Język angielski
Tytuł programu, autorzy, wydawnictwo
Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój
aktywności dzieci ,,Nasze przedszkole”.
Dr Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba –Żabińska.
Wydawnictwo MAC EDUKACJA
Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą
Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych
form wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 maja 2014r. dla przedszkoli. Magdalena Appel,
Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska.
Program nauczania religii w klasie 0 ,,W radości dzieci Bożych”.
Elżbieta Osewka, ks. Józef Stala Wydawnictwo JEDNOŚĆ
7/2015
2/2015
3/2015
,,Drogowskazy wielointeligentnej edukacji”. Program
edukacji wczesnoszkolnej. Pierwszy etap edukacyjny. MEN
1/2014
Program edukacji wczesnoszkolnej ,,Skarby”. Beata
Szurowska, Aneta Jegier. Wydawnictwo JUKA
2/2011
Program nauczania języka angielskiego dla etapu
wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej. Dorota
Sikora-Banasik. Wydawnictwo NOWA ERA
I
Edukacja
wczesnoszkolna
Religia
II
Edukacja
wczesnoszkolna
Religia
Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej
,,W drodze do Wieczernika”. Komisja wychowania
katolickiego KEP , przewodniczący biskup Marek Mendyk.
Wydawnictwo WAM
III
Edukacja
wczesnoszkolna
Religia
Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej
,,Jesteśmy dziećmi Bożymi”.
Ks. Władysław Kublik, Teresa Czarnecka. Wydawnictwo
WAM
I, II, III
1/2009
Program nauczania dla I etapu kształcenia ,,Doświadczanie
świata”. Marzena Kędra. MEN ORE
Program nauczania religii rzymskokatolickiej w
przedszkolach i szkołach ,,W drodze do Wieczernika”.
Komisja Wychowania Katolickiego KEP , ks. Władysław
Kubik. Wydawnictwo WAM 2010
Edukacja
wczesnoszkolna
Etyka
Numer
dopuszczenia
,,Chcemy być lepsi”. Program nauczania etyki do klas I-III
szkoły podstawowej. Marek Gorczyk. Siedmiogród 2003
3/2012
4/2015
1/2014
6/2009
2/2014
III
V, VI
Edukacja
wczesnoszkolna
,,W szachowej krainie” Autorski program nauczania gry w
szachy w klasach I- III szkoły podstawowej w wymiarze 1
godz. lekcyjnej tygodniowo. Ewa Karaś, Judyta Ługowska
II etap edukacyjny Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej
Wychowanie do
,,Wędrując ku dorosłości”. Katarzyna Król. Wydawnictwo i
życia w rodzinie
Hurtownia Rubikon
1/2015
3/2014
IV, V, VI II etap edukacyjny ,,Teraz polski”. Program nauczania ogólnego języka
Język polski
polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Anna
Klimowicz, Krystyna Brząkalik. Wydawnictwo NOWA
ERA
4/2012
IV, V, VI II etap edukacyjny Program nauczania języka angielskiego dla II etapu
Język angielski
kształcenia w klasach IV-VI szkoły podstawowej zgodny z
podstawa programową z dnia 23 grudnia 2008r. Dorota
Wosińska. Wydawnictwo NOWA ERA
5/2012
IV
II etap edukacyjny Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4-6
Historia
szkoły podstawowej ,,Historia wokół nas”. Radosław Lolo,
Anna Pieńkowska, Rafał Towalski. Wydawnictwo WSiP
5/2015
II etap edukacyjny Program nauczania historii i społeczeństwa ,,Podróże w
Historia
czasie”dla II etapu edukacyjnego klasy IV-VI szkoły
podstawowej. GWO
6/2012
IV, V, VI II etap edukacyjny ,,Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w
Przyroda
klasach IV-VI szkoły podstawowej. Jolanta Golanko.
Wydawnictwo NOWA ERA
7/2012
V, VI
,
IV, V, VI II etap edukacyjny ,Matematyka z kluczem”. Program nauczania zgodny z
Matematyka
podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008r. Marcin
Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska.
Wydawnictwo NOWA ERA
8/2012
IV, V
II etap edukacyjny Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IVZajęcia
VI. Grażyna Koba. Wydawnictwo Migra
komputerowe
4/2014
VI
II etap edukacyjny Program nauczania ,,Klik Plik”. Zajęcia komputerowe w
Zajęcia
klasach IV-VI szkoły podstawowej. Ewa Jabłońskakomputerowe
Stefanowicz, Anna Kijo Wydawnictwa Szkolne PWN
9/2012
IV, V, VI II etap edukacyjny Program nauczania dla szkoły podstawowej –
Zajęcia techniczne klasy IV-VI. Bogusława Stanecka, Czesław Stanecki,
Renata Stasiak. Agencja Wydawnicza STAN POL
10/2012
IV, V, VI II etap edukacyjny Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły
Plastyka
podstawowej. Beata Mikulik. Wydawnictwo WSiP
11/2012
IV
V, VI
II etap edukacyjny Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły
Muzyka
podstawowej. Urszula Smoczyńska, Katarzyna JakóbczykDrążek, Agnieszka Sołtysik. Wydawnictwo WSiP
6/2015
II etap edukacyjny Program nauczania muzyki dla klas IV-VI. Teresa Wójcik.
Muzyka
Wydawnictwo MAC Edukacja.
18/2009
IV, V, VI II etap edukacyjny Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI
Wychowanie
szkoły podstawowej(zmodyfikowany).
fizyczne
Alicja Romanowska. Wydawnictwo Korepetytor
Vd
II etap edukacyjny Autorski program nauczania z wychowania fizycznego dla
Wychowanie
klasy sportowej o specjalizacji siatkówka dziewcząt i piłka
fizyczne
ręczna chłopców. Joanna Nurzyńska, Janusz Żydowicz
16/2009
7/2014
IV, V
II etap edukacyjny Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły
Religia
podstawowej ,,Odkrywamy tajemnice Bożego świata”.
Ks.Krzystof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek.
Wydawnictwo Jedność
5/2014
VI
II etap edukacyjny Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły
Religia
podstawowej ,,Wezwani przez Boga”. Wydawnictwo WAM
19/2009
6/2014
IV, V, VI II etap edukacyjny ,,Ludzkie ścieżki” kompleksowy program nauczania etyki
Etyka
na II, III, IV poziomie edukacyjnym. Anna Ziemska,
Łukasz Malinowski. Ośrodek Rozwoju Edukacji
Download