Obiekty w edytorze tekstu

advertisement
FORMULARZE
Portal edukacyjny
W JĘZYKU HTML
Opracowała: Anna Śmigielska
A.Ś.
Portal edukacyjny
Obiekty umieszczane
na stronach www








Teksty
Obrazy
Odnośniki
Tabele
Ramki pływające
Mapy obrazów
Formularze
…
A.Ś.
Portal edukacyjny
Definicja formularza
<FORM> /początek definicji formularza/
</FORM> /koniec definicji formularza/
parametry:
NAME=nazwa
/określa nazwę formularza/
ACTION=url
/określa adres programu,
który ma przejąć dane z formularza/
METHOD=POST lub GET /sposób przesłania
danych /
ENCTYPE=”text/plain”
A.Ś.
/sposób kodowania/
Portal edukacyjny
Pole wprowadzania danych
<INPUT TYPE=TEXT>
Inne parametry:
NAME=nazwa
VALUE=wartość
/określa nazwę pola/
/wstępna wartość/
pola/
SIZE=liczba
MAXLENGTH=liczba”
A.Ś.
/szerokość pola/
/maksymalna liczba
znaków/
Pole wyboru jednokrotnego
Portal edukacyjny
<INPUT TYPE=RADIO>
Inne parametry:
NAME=nazwa
/określa nazwę
pola/
VALUE=wartość
CHECKED
A.Ś.
/wstępna wartość
pola/
/zaznaczone/
Pole wyboru wielokrotnego
Portal edukacyjny
<INPUT TYPE=CHECKBOX>
Inne parametry:
NAME=nazwa
/określa nazwę
VALUE=wartość
CHECKED
A.Ś.
pola/
/wstępna wartość
pola/
/zaznaczone /
Przycisk wysyłania danych
Portal edukacyjny
<INPUT TYPE=SUBMIT>
Inne parametry:
NAME=nazwa
VALUE=wartość
A.Ś.
/określa nazwę pola/
/wyświetlana wartość/
Portal edukacyjny
Pole INPUT TYPE=RESET
<INPUT TYPE=RESET>
Inne parametry:
NAME=nazwa
/określa nazwę pola/
VALUE=wartość
/wyświetlana wartość/
A.Ś.
Przycisk polecenia
Portal edukacyjny
<INPUT TYPE=BUTTON>
Inne parametry:
NAME=nazwa
VALUE=wartość
A.Ś.
/określa nazwę pola/
/wyświetlana
wartość/
Pole wprowadzania tekstów
<TEXTAREA> zawartość </TEXTAREA>
Inne parametry:
Portal edukacyjny
NAME=nazwa
COLS=liczba
ROWS=liczba
/określa nazwę
pola/
/ilość kolumn/
/ilość znaków w
wierszu/
WRAP=off lub soft lub hard /sposób
przejścia do
następnej linii/
A.Ś.
Pole listy rozwijalnej
Portal edukacyjny
<SELECT> opcje </SELECT>
Parametry:
NAME=nazwa
/określa nazwę
pola/
SIZE=liczba
MULTIPLE
A.Ś.
/ilość wierszy/
/możliwość
wielokrotnego
wyboru/
Opcje pola SELECT
<OPTION>
Portal edukacyjny
<OPTION>tekst wyświetlany</OPTION>
Inne parametry:
VALUE=wartość
/określa wartość
opcji/
SELECTED
A.Ś.
/opcja wybrana/
Portal edukacyjny
Wykorzystanie formularza
A.Ś.
Portal edukacyjny
Polecane strony
http://www. Reporter.pl
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/
A.Ś.
Download