Prezentacja - Bezpieczna szkoła - Ministerstwo Edukacji Narodowej

advertisement
Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach
BEZPIECZNA+
Najważniejsze informacje o programie
Cel główny: poprawa bezpieczeństwa uczniów
Czas realizacji: 2015-2018
Budżet programu: 75 mln. zł. (15 mln. zł w 2015 r.)
Resort wiodący: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Partnerzy strategiczni: MSW, MAiC, Straż Pożarna,
Policja
Cztery obszary działania
Cyberbezpieczeństwo
•
•
•
•
warsztaty dla uczniów, rodziców i
nauczycieli
portal dotyczący bezpieczeństwa
opracowanie standardów bezpieczeństwa
sieciowego szkół
ogólnopolska konferencja dotycząca
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo fizyczne
•
•
Otwarta szkoła
•
współpraca szkół z organizacjami
pozarządowymi oraz lokalnym
środowiskiem
przegląd bezpieczeństwa szkół
warsztaty dla pracowników szkół
Ogniki
•
•
•
stworzenie ogólnopolskiej sieci klubów
edukacyjnych przy PSP
opracowanie i upowszechnienie
materiałów edukacyjnych
przeszkolenie pracowników PSP do pracy z
uczniami
Portal poświęcony bezpieczeństwu w szkołach
Kliknij na obrazek, aby przejść do strony internetowej
Download