Uploaded by User7816

Poziomy kierowania

advertisement
Strategiczny
Pododdział
1) Odwody operacyjne na
obszarze województwa
Siły i Środki
1) 3-5 kompanii
(24 zastępy czy 80?)
2)
2) + d-ca
Centralny odwód
operacyjny
3) + sztab
3)
Taktyczny
>1 batalion
≤ batalion
Interwencyjny ≤ kompania
Zastęp
3-5 kompanii
+ d-ca
8-16 zastępów
+ d-ca
3-6 ratowników (w tym dca)
+ pojazd
KDR
1) oficer wyznaczony
przez KW PSP;
2) KW PSP;
3) oficer wyznaczony
przez KG PSP;
4) KG PSP
1) Z-ca D-cy JRG
(właściwy)
2) D-ca JRG (właściwy)
3) Oficer lub aspirant
wyznaczony przez
KP/KM PSP
4) KP/KM PSP
Miejsce kierowania działaniami
Ze stałego lub ruchomego stanowiska
dowodzenia, usytuowanego poza strefą
kierowania taktycznego lub
1) SKKP/SKKM
2) SKKW
3) SKKG
ze stałego lub ruchomego stanowiska
dowodzenia, usytuowanego w miejscu
umożliwiającym ocenę rozwoju sytuacji
realizowane w strefie zagrożenia lub strefie
działań ratowniczych
Download