IV Ostrowiecka Konferencja Naukowo

advertisement
IV Ostrowiecka Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
,,Jak żyć z cukrzycą?”
5 grudnia 2014 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Św. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Diabetologicznej zorganizował
konferencję
naukowo - szkoleniową dla personelu medycznego i mieszkańców powiatu
ostrowieckiego w ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy pod hasłem „Jak żyć
z cukrzycą?”.
Organizatorzy i zaproszeni goście
Konferencję rozpoczął wykład dr n. med. Grażyny Majcher- Witczak Prezesa Oddziału
Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, dotyczący roli samokontroli
w optymalizacji leczenia cukrzycy typu 2. Na temat kompozycji składników odżywczych w posiłkach
pacjenta z cukrzycą mówiła dietetyk mgr inż. Emilia Żelazowska. Sztukę dialogu - między edukacją
diabetologiczną, a systemem opieki zdrowotnej przedstawiła mgr Beata Stepanow - Prezes
Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Natomiast specjalista diabetolog lek. med. Zdzisława
Mazanek omówiła metody leczenia cukrzycy typu 2 oraz większe możliwości nowych leków.
Na zakończenie specjalista kardiolog lek. med. Bożena Kubicka poruszyła problem profilaktyki
chorób układu krążenia szczególnie u osób diabetologicznych.
Atrakcją spotkania był taniec Diabe Dance w wykonaniu dzieci z PSP Nr 14 w Ostrowcu Św.
Ideą tańca jest promowanie aktywności fizycznej jako jednej z form prewencji cukrzycy oraz
jednoczenie się pokoleń dotkniętych ta chorobą. W rytm muzyki włączyli się również uczestnicy
konferencji wraz z p. Beatą Stepanow - Prezesem SED. W spotkaniu uczestniczyło 254 osoby.
Dzieci z PSP Nr 14 w Ostrowcu klasa I
Uczestnicy konferencji
Download