Konferencja Nowe trendy w leczeniu cukrzycy 29.06

advertisement
Konferencja
Nowe trendy w leczeniu cukrzycy
29.06.2017
godziny
9:30-10:15
miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J.
Sowińskiego 68, Szczecin
prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska
wykład: Nowe trendy w leczeniu cukrzycy dorosłych
10:15-11:00
dr hab. n. med. Jarosław Ogonowski
wykład: Nowości w leczeniu cukrzycy ciężarnych - wyzwania dla lekarzy i
pielęgniarek
11:00-11:45
dr n. med. Anita Horodnicka –Józwa
wykład: Co nowego w leczeniu cukrzycy u dzieci?
11:45-12:15
12.15-12:45
przerwa kawowa
mgr Sylwia Rogowska
wykład: Leczenie ran przewlekłych w cukrzycy – studium przypadku
12:45-13:00
Artur Małecki, Schulke Polska Sp. z o. o.
wykład: Fakty i mity w zakażeniach
13:00-14:00
mgr Iwona Trzepiałowska
warsztaty: Edukacja diabetologiczna- zadania dla Personelu , Pacjentów i ich
rodzin
14:00
zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów
ZAPEWNIAMY



materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w warsztatach
przerwę kawową
KOSZT:50 zł/osoba
ZGŁOSZENIA można przesyłać mailowo (e-mail: [email protected]) lub za pomocą
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.prolongavita.pl
WPŁATY
należy
dokonywać
na
konto:
Fundacja
Instytut
Rozwoju
Nauk
o
i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”, al. Wojska Polskiego 78/17, 70-482 Szczecin
ING Bank Śląski 36 1050 1559 1000 0090 3048 6592 z dopiskiem: Konferencja 29.06.2017 r.
Zdrowiu
Download