Pacjent, urodzony w 1935 roku, z cukrzyca typu 2 od około 30 lat

advertisement
Pacjent, urodzony w 1935 roku, z cukrzyca typu 2 od około 30 lat, przyjęty do Kliniki Chorób
Metabolicznych celem wyrównania glikemii.
Wcześniej leczony lekami doustnymi (diaprel, glibenese), od 2 tygodni wdrożono insulinę z
powodu zapalenia nerwu wzrokowego.
Pacjent leczy się z powodu choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego.
W wywiadzie zabieg pomostowania naczyń wieńcowych w 1992 roku. Okresowo ma
zaburzenia rytmu serca (napadowy częstoskurcz nadkomorowy).
Papierosy), alkohol okazyjnie.
Wywiad rodzinny: matka chns, cukrzyca typu 2.
Ojciec – nadciśnienie tętnicze, otyłość.
Pytania
1. Jakie badania należy wykonać w celu ceny wyrównania cukrzycy?
2. Jakie badania należy wykonać w celu oceny obecności przewlekłych powikłań
cukrzycy?
3. Jakie leczenie należy wdrożyć u tego pacjenta?
4. Jakie są poziomy docelowe parametrów stosowanych w ocenie metabolicznego
wyrównania cukrzycy?
Download