Praca magisterska - przykład

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
W KALISZU
WYDZIAŁ MEDYCZNY
KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
Renata Janicka
Częstość występowania cukrzycy typu 2 w regionie
Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2005-2010
Praca magisterska napisana pod kierunkiem
prof. PWSZ dr hab. n. med. Bogumiły Stoińskiej
Kalisz 2012
Spis treści
Spis używanych skrótów
1. Wstęp
1.1 Rys historyczny
1.2 Epidemiologia cukrzycy w Polsce i na świecie (Organizacje na rzecz walki z cukrzycą,
Cukrzyca u osób w starszym wieku, profilaktyka i edukacja terapeutyczna)
1.3 Cukrzyca typu 2
1.3.1 Etiopatogeneza (otyłość a cukrzyca, nadciśnienie tętnicze w cukrzycy, zaburzenia
lipidowe)
1.3.2. rozpoznanie, leczenie,
1.3.2 Powikłania ostre i przewlekłe
3. Cel pracy
2. Materiał
2.1 Charakterystyka badanej populacji
2.2 Struktura demograficzno-społeczna
3. Metoda
3.1.
4. Wyniki
4.1.
5. Dyskusja
6. Wnioski
7. Piśmiennictwo
8. Streszczenie
9. Summary
Download