Prezentacja Cukrzyca

advertisement
14 listopada
Światowy Dzień Walki
z
CUKRZYCA - to grupa chorób
metabolicznych charakteryzująca
się hiperglikemią (zbyt wysokim
poziomem cukru we krwi)
wynikającą z deficytu wydzielania
i/lub działania insuliny.
INSULINA jest hormonem, który
w organizmie ludzkim wytwarzany
jest w wyspecjalizowanych
komórkach trzustki, a jego funkcją
jest utrzymywanie prawidłowego
stężenia glukozy we krwi.
Oczy
Serce
Przewlekła hiperglikemia
wiąże się z uszkodzeniem:
Zaburzeniem czynności i
niewydolnością wielu
narządów, zwłaszcza oczu, nerek,
nerwów, serca i naczyń
krwionośnych.
Nerki
Nerwy
Naczynia
krwionośne
Cukrzyca nie jest jednorodną chorobą, lecz grupą chorób metabolicznych,
charakteryzujących się podwyższonym poziomem cukru we krwi, który wynika z
nieprawidłowego wydzielania lub działania insuliny albo obu tych nieprawidłowości łącznie.
Również jest chorobą „od juniora do seniora”, która przez wiele lat rozwija się w ukryciu, nie
dając niepokojących objawów. W jej patogenezie wymienia się zarówno wpływ czynników
genetycznych, jak i środowiskowych, w tym głównie związane ze stylem życia. Niestety,
skutkiem utrzymującego się wysokiego stężenia cukru we krwi (hiperglikemii) są zaburzenia
metaboliczne, które prowadzą do wielu przewlekłych powikłań. Do najpoważniejszych należą:
zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, bóle, drętwienia, niedokrwienie kończyn
dolnych,
niedowidzenie,
a
nawet
ślepota.
Powikłania
cukrzycy
są
przyczyną
niepełnosprawności, powodują istotne pogorszenie jakości życia i często stanowią przyczynę
zgonu.
Najczęściej spotykanymi rodzajami
cukrzycy to:
cukrzyca typu I - insulinozależna, która występuje u osób
młodych,
cukrzyca typu II - która stanowi 90% wszystkich typów
cukrzycy, a spowodowana jest najczęściej nieodpowiednią
dietą i brakiem aktywności fizycznej
cukrzyca ciążowa.
Wzrost cukrzycy jest spowodowany
przede wszystkim:
•Podwyższonym ryzykiem modyfikowalnych
czynników ryzyka: nadwaga, otyłość, niezdrowa dieta,
mała aktywność fizyczna, czynniki społecznogospodarcze
•Wysoki wskaźnik masy ciała (BMI) odpowiada za 17%
wszystkich zgonów z powodu cukrzycy za rok 2012
•W Europie częstość występowania nadwagi u dorosłych
(18+)to prawie 63% mężczyzn i 55% kobiet
Zapobieganie cukrzycy
•Osiągnąć i zachować prawidłową masę ciała;
•Być aktywnymi –co najmniej 30 minut regularnych
ćwiczeń, przez większość dni w tygodniu;
•Jeść zdrowo, 3-5 porcji owoców i warzyw dziennie i
ograniczyć cukier i tłuszcze nasycone
•Unikać tytoniu–palenia zwiększa ryzyko chorób serca
(dorośli z cukrzycą mają wyższe wskaźniki chorób ukł. krążenia 2 do 3
razy wyższe niż dorośli bez cukrzycy).
Chcesz wiedzieć więcej
Więcej informacji znajdziesz na stronach:
http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/349-cukrzyca?highlight=WyJjdWtyenljYSJd
http://wsse.waw.pl/promocja-zdrowia/programy/swiatowy-dzien-wiedzy-o-antybiotykach/haslo-rokuswiatowy-dzien-zdrowia
http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=170&wid=12&wai=&year=&back=%2Findex.php%3
Fwid%3D12%26strona%3D3
http://www.pzh.gov.pl/konferencja-swiatowy-dzien-zdrowia-cukrzyca-2016-narodowy-instytutzdrowia-publicznego-pzh-13-kwietnia-2016-godz-11-00-13-00-aula-im-ludwika-rajchmana/
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/cukrzyca/
Download