Cena pakietu badań 69 zł Samo badanie HbA1c 30 zł

advertisement
Cierpisz na ciągłe zmęczenie i senność?
Tracisz wagę i czujesz wzmożony apetyt?
Być może cierpisz na cukrzycę.
Wykonaj pakiet badań CURZYCA
W skład pakietu wchodzą następujące badania:
Glukoza - podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej leczenia.
Lipidogram - szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy - przyczyny chorób
układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL
(„dobrego”), LDL („złego”) oraz trójglicerydów. Badania lipidowe mają szczególne znaczenie u
pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, u których ryzyko chorób krążenia jest szczególnie wysokie.
HbA1c - (hemoglobina glikowana) badanie odzwierciedlające poziom glukozy w ostatnich trzech
miesiącach poprzedzających badanie. Na wynik nie mają wpływu przejściowe zaburzenia glikemii,
dlatego badanie to jest bardzo przydatne w ocenie leczenia cukrzycy.
Mocz – badanie ogólne moczu jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu
moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek oraz zakażeń układu moczowopłciowego, występujących szczególnie często w cukrzycy.
Cena pakietu badań 69 zł
Samo badanie HbA1c 30 zł
Szczegółowe informacje w rejestracji pod nr telefonu 22 370 21 91 lub 663 047 877
Download