Aktywność fizyczna w cukrzycy - Accu-Chek

advertisement
Życie z cukrzycą
Podpowiedź:
Dołącz do osób z cukrzycą,
które realizują swoje pasje.
Zapraszamy na nasz profil na:
www.facebook.com/mampasję
Experience what’s possible.
www.accu-chek.pl
EDU_AF/D/201202
www.facebook.com/mampasje
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa
tel. 22 481 55 80
Aktywność fizyczna
w cukrzycy
Aktywność fizyczna, poprzez swój wpływ na fizjologię
człowieka, jest czynnikiem wspomagającym w leczeniu
zarówno cukrzycy typu I jak i typu II.
Sytuacje ograniczające stosowanie
aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy:
Ma znaczenie prewencyjne w stanach zagrożenia
cukrzycą (nieprawidłowa tolerancja glukozy,
nieprawidłowy poziom glukozy na czczo).
1.Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna (możliwość
wylewów krwi do ciała szklistego – zagrożenie
ślepotą).
Oddziaływania fizjologiczne aktywności
fizycznej:
1.Poprawa wyrównania cukrzycy, zmniejszenie glikemii
poposiłkowej na skutek zwiększonego zużycia glukozy,
jako materiału energetycznego.
2.Zmniejszenie masy tłuszczowej.
3.Pozytywna modyfikacja gospodarki tłuszczowej
(obniżenie trójglicerydów i LDL cholesterolu,
podwyższenie HDL cholesterolu).
4.Hamowanie procesów krzepnięcia, nasilanie
aktywności fibrynolitycznej osocza, poprawa funkcji
śródbłonka (hamowanie procesów prowadzących do
niedrożności naczyń krwionośnych).
2.Nefropatia cukrzycowa (wysiłek może nasilać
białkomocz).
3.Zespół stopy cukrzycowej i polineuropatia cukrzycowa
(wysiłek może powodować dodatkowe urazy).
4. Niewyrównana cukrzyca – szczególne cukrzyca
typu I (wysiłek może nasilać kwasicę metaboliczną).
5.Neuropatia autonomiczna – hypotonia ortostatyczna
(możliwość omdleń).
6.Niewydolność serca.
7.Niewydolność oddechowa.
8.Uszkodzenia układu nerwowego (niedowłady).
Zalecane formy aktywności fizycznej:
Najczęściej zalecaną forma jest - trwający 30 minut spacer (najlepiej codzienny).
Wysiłek powinien być stosowany systematycznie
(fizjologiczny wpływ wysiłku utrzymuje się do 72 godzin).
U osób bardzo otyłych jedynymi formami aktywności
fizycznej, które mogą być zalecane, są: pływanie
i gimnastyka w wodzie (ćwiczenia w odciążeniu).
Autor: dr Bolesław Stelmaski
Roche informuje, iż niniejsza ulotka zawiera informacje ogólne, które nie mogą służyć
do dokonywania zmian w postępowaniu i leczeniu bez wcześniejszej konsultacji
z lekarzem prowadzącym pacjenta.
Download