Szkolenie dla pracowników przedszkoli

advertisement
Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych
„Dziecko z cukrzycą w szkole”
Szczecin, 17 listopada 2016 r.
Organizator: Ministerstwo Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Miejsce konferencji: Sala Rycerska Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4
Program:
Godz. 9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników szkolenia.
Godz. 9.30 – 9.40 Przywitanie uczestników.
Godz. 9.40 – 10.40 Informacje ogólne o cukrzycy.
Godz. 10.40 – 11.40 Leczenie i postępowanie.
Godz. 11.40 – 12.10 Przerwa kawowa.
Godz. 12.10 – 13.10 Powikłania cukrzycy.
Godz. 13.10 – 14.10 Dziecko z cukrzycą w szkole.
Godz. 14.10 - 14.15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards