Konferencja „Zaburzenia odżywiania”

advertisement
Spotkanie szkoleniowe „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej”
17 czerwca 2014 r. godz. 10:00 Sala Rycerska
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
10:00 – 10:10
Otwarcie szkolenia oraz wprowadzenie
10:10 – 10:30
Sprawozdawczość z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2013/2014
inspektor wojewódzki Monika Zwierzchowska – Wydział Zdrowia
Publicznego ZUW w Szczecinie
10:30 – 11:05
Prawne aspekty zjawiska uzależnień wśród dzieci i młodzieży
komisarz Marzena Maćkowiak-Pluta – Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
11:05 – 11.40
Uzależnienia behawioralne
dr n. med. Piotr Tybura – Katedra i Klinika Psychiatrii PUM
w Szczecinie
11.40 – 12:15
Przerwa (w trakcie poczęstunek)
12:15 – 12:50
Dopalacze – używanie szkodliwe, uzależnienie, objawy ostre, objawy
przewlekłego używania. Rola pielęgniarki szkolnej w rozpoznawaniu
i profilaktyce używania dopalaczy przez młodzież
lek. Bogusław Brzuchalski – Oddział Psychiatrii Dziecięcej
i Młodzieżowej SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie
12.50 – 13:10
Odlot bez recepty
mgr Teresa Dembińska – Zakład Toksykologii Klinicznej Katedra
Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie
13:10 – 13:20
Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Download