program - WSH TWP

advertisement
Komitet Naukowy Konferencji
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
prof. dr hab. Czesław Plewka
dr Waldemar Urbanik
dr Cezary Hendryk
Komitet Organizacyjny Konferencji
dr inż. Wojciech Oleszak – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
mgr inż. Marian Szyszko – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
inż. Władysław Jefremienko – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego
mgr inż. Ireneusz Furmański – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
w Szczecinie,
Stanisław Starzyński – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP,
Oddział w Szczecinie
Informacje dodatkowe
1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji będą przyjmowane drogą
elektroniczną na adres:
[email protected]
lub telefonicznie pod nr 91 452 84 00 do dnia 15 maja 2014 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Uczestnicy Konferencji otrzymają komplet materiałów informacyjnych
dotyczących problematyki Konferencji.
4. Uczestnicy Konferencji otrzymają 10% BON RABATOWY dla swojej firmy
na wszystkie formy szkolenia organizowanego przez TWP w Szczecinie.
5. Uczestnicy Konferencji otrzymają dyplom potwierdzający udział w
Konferencji.
6. Każdy z uczestników Konferencji otrzyma również niespodziankę.
7. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie przedstawi uczestnikom
Konferencji propozycję stałej współpracy w zakresie doskonalenia służb bhp
w województwie zachodniopomorskim.
8. Dodatkowych informacji udziela:
mgr Monika Urbanik-Pająk, tel. 91 4528400,
e’mail: [email protected]
Konferencji towarzyszyć będą stoiska eksperckie:
 ZUS O/Szczecin – świadczenia z tytułu wypadków przy pracy,
 OIP w Szczecinie – ABC zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 UDT O/Szczecin – wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń
poddozorowych,
Oddział Szczecin
II Wojewódzka Konferencja
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
„PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE
BEZPIECZEŃSTWEM PRACY”
Szczecin, 27 maja 2014 r.
Program Konferencji
09.30 - 10.00
Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10
Otwarcie Konferencji
10.10 - 10.30
Gdzie tkwią problemy w zarządzaniu bezpieczeństwem
pracy? – mgr inż. Marian Szyszko, Okręgowy Inspektor Pracy
w Szczecinie
10.30 - 10.45
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy.
– dr Zbigniew Zalewski, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Oddział w Szczecinie
10.45 - 11.00
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej może być bezstresowa? –
mgr inż. Anna Dynia - Kierownik Oddziału Higieny Pracy WSSE
w Szczecinie
11.00 - 11.20
Pracownik wartością nadrzędną w zarządzaniu
bezpieczeństwem pracy. – dr Wojciech Oleszak, pracownik
naukowo-dydaktyczny WSH TWP w Szczecinie
11.20 - 11.35
Strategia/plany województwa na rzecz poprawy warunków
pracy i ewentualne możliwości wsparcia finansowego
działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie
poprawy warunków pracy – przedstawiciel
Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
11.35 - 12.05
Przerwa kawowa
12.05 - 12.20
Rola służb bhp w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.
– mgr Adam Chodyniecki, Wiceprezes OSPS BHP, O/Szczecin
12.20 - 12.35
Ekonomiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy.
– przedstawiciel pracodawców
12.35 - 12.50
Zarządzanie technicznymi warunkami pracy.
– mgr inż. Szczepan Relski, Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego,
Oddział w Szczecinie
12.50 - 13.05
Aspekt ubezpieczeń grupowych w zarządzaniu
bezpieczeństwem. – Przemysław Tworo, Dyrektor Makroregionu
Północno – Zachodniego TUiR WARTA S.A.
13.05 - 13.20
Zarządzanie warunkami ppoż. w zakładzie pracy.
- mgr inż. Robert Wnukiewicz, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP
w Szczecinie
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00
Poczęstunek
Organizatorzy Konferencji mają zaszczyt zaprosić
………………………………..……………………….
na
II Wojewódzką Konferencję
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
„PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE
BEZPIECZEŃSTWEM PRACY”
która odbędzie się w dniu 27 maja 2014 r.
w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP
w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
UWAGA!
Konferencja organizowana jest wyłącznie dla pracodawców.
Prosi się o niedelegowanie w zastępstwie innych osób.
Download