Prezentacja - Akademia Morska w Szczecinie

advertisement
•——/••/—••••—/••—•/••
Czy ktoś z wie,
co to jest i jak to odczytać?
To słowo Wi-Fi
zapisane alfabetem
Morse’a.
Projekt „Morskie Opowieści”
Celem projektu było stworzenie
infrastruktury technicznej
ogólnodostępnych sieci
bezprzewodowych i dostępnych
Publicznie Punktów Dostępu do
Internetu w 9 budynkach
Akademii Morskiej w Szczecinie
Projekt „Morskie Opowieści”
Projekt „Morskie Opowieści”
kosztów było współfinansowanych
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
2007–2013
Projekt „Morskie Opowieści”
Projekt „Morskie Opowieści”
Wszystkie 9 budynków (obiekty dydaktyczne, akademiki,
ośrodki szkoleniowe) Akademii Morskiej w Szczecinie
i w Świnoujściu oraz tereny do nich przyległe objęto darmową
siecią Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Budynek Główny, ul. Wały Chrobrego 1–2, Szczecin
Wydział Mechaniczny, ul. Podgórna 51, Szczecin
Dom Studencki „Pasat”, ul. Starzyńskiego 9, Szczecin
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, ul. Ludowa 8
(Dębogórska), Szczecin
Obiekt Dydaktyczny, ul. H. Pobożnego 11, Szczecin
Wydział Nawigacyjny, ul. Żołnierska 46, Szczecin
Morski Ośrodek Szkoleniowy, ul. Komandorska 5–5a, Świnoujście
Dom Pracy Twórczej, ul. Komandorska 5–5a, Świnoujście
Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, ul. Szczerbcowa 4, Szczecin
Projekt „Morskie Opowieści”
Wybudowano 14 publicznych
kiosków multimedialnych –
stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu.
Dwa z nich są przystosowane dla
osób niepełnosprawnych.
Projekt „Morskie Opowieści”
Dzięki projektowi z darmowego
Internetu może korzystać blisko
5 tys. studentów i pracowników
Akademii Morskiej w Szczecinie
oraz wszystkie osoby, które
znajdą się w pobliżu budynków
uczelni.
Projekt „Morskie Opowieści”
Akademia Morska
w Szczecinie jako pierwsza
uczelnia wyższa w regionie
ma darmowe Wi-Fi
we wszystkich swoich
obiektach.
Download