Tomasz Lach używa różnych mediów, łączy tradycyjne środki

advertisement
Tomasz Lach
Słowiańskie opowieści
Tomasz Lach używa różnych mediów, łączy tradycyjne środki wyrazu z cyfrowymi
przetworzeniami. Interesuje się tematyką Słowian i w zapomnianych opowieściach z dalekiej
przeszłości poszukuje inspiracji. Jest pełen autentycznego i głębokiego zaangażowania
w proces twórczy, tak w warstwie intelektualnej, jak i w warstwie materialnych realizacji.
Jest artystą bardzo dociekliwym o interesującym i odważnym spojrzeniu. Jednym z jego
celów podczas pracy nad cyklem o mitologiach słowiańskich jest uświadamianie widzom, jak
wiele zachowań i zwyczajów kultywujemy od czasów prehistorycznych. Artysta, poprzez
snucie pradawnych opowieści w swoich pracach, odkrywa przed nami na nowo historie,
które powoli odchodzą w zapomnienie, chociaż do dzisiaj topimy Marzannę, dzieci straszymy
bebokami a w kłótniach wzywamy Peruna czy Licho. Tomasz Lach kreuje mityczne krainy,
można powiedzieć, że jest to bardzo osobista próba interpretacji słowiańskiego świata. Nie
jest to łatwe, ponieważ jak twierdzi slawista Stanisław Urbańczyk: „historia badań nad religią
Słowian jest historią rozczarowań”.
Badanie kultury Słowian pozwoliło Tomaszowi, jak sam pisze: „lepiej zrozumieć polskość
w jej lokalnych odcieniach. Zastanawiające jest to, że w polskiej edukacji tak duży nacisk
kładzie się na mitologię Greków czy Rzymian, a zapomina się o lokalnych korzeniach. Poprzez
poznawanie codziennego życia Słowian możemy zrozumieć nasze zachowania, możemy
odkryć pochodzenie słów, których używamy w codziennej mowie, a także nauczyć się
poszanowania przyrody, która nas otacza. Ludy pierwotne potrafiły czerpać siłę
z wszechświata, ówcześni ludzie zdawali sobie sprawę z jego ogromnego potencjału
leczniczego i duchowego. Poprzez słowiańskie opowieści uczę się na nowo życia w zgodzie
z naturą”.
W fotograficznych fotomontażach Tomasza, bogatych, wyważonych, zwartych
kompozycyjnie, spotyka się energia kosmiczna z energią Ziemi. To powoduje, że prace mają
ogromną moc przyciągania i pociągania, mogą zaczarować. Jest w nich ogromny szacunek dla
natury, nostalgia za utraconym przez człowieka miejscem w naturalnym porządku rzeczy,
miejscem poszukiwanym przez twórców i myślicieli.
dr hab. Małgorzata Skałuba-Krentowicz
wernisaż: 3 lutego 2012, godz. 18
wystawa czynna do 21 lutego
od poniedziałku do piątku, w godz.: 11-17
lub po wcześniejszym umówieniu się
Mini Galeria, 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2, I piętro
0/12 422 19 55 (19), www.galeria.lamelli.com.pl, [email protected]
Download